Grupy,  Liturgiczna Służba Ołtarza

Liturgiczna Służba Ołtarza

Bardzo ważną wspólnotą w każdej parafii jest Liturgiczna Służba Ołtarza. Przez dziesiątki lat ministrantami w Borucinie byli wyłącznie chłopcy. Ich liczba była ograniczona do sześciu osób. Ich obowiązki były podzielone w zależności od potrzeb. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych sytuacja się zmieniła. Do wspólnoty ministrantów dołączyły również dziewczęta. Ideą przynależności do wspólnoty, jest  pragnienie rozwoju oraz  chęć przeżycia wspaniałej przygody swojej młodości służąc Panu Jezusowi, kapłanom, wiernym oraz poznając nowych przyjaciół i kolegów. Jest to wspólnota z wielowiekowymi tradycjami. Obecnie w naszej Parafii mamy 16 ministrantów, w tej grupie przeważają dziewczęta i jest ich dziesięć.

Ideały Liturgicznej Służby Ołtarza…

Pierwszym ideałem LSO jest miłość do Boga i Kościoła. Z tej miłości musi wypływać pragnienie bycia lektorem czy ministrantem. Dlatego ministranci starają się dbać o rozwój własnej wiary w Boga, dobry kontakt z Nim na modlitwie, dbają o czystość serca oraz o szlachetną postawę wobec Kościoła i drugiego człowieka. Rozwój tego fundamentalnego ideału jest najważniejszy i jednocześnie najtrudniejszy.

Ważnymi ideałami, które wspierają ten pierwszy najważniejszy są:

 • gorliwość w służbie;
 • punktualność;
 • dbałość o czystość i sprzęty liturgiczne;
 • gotowość uczenia się – także na własnych błędach;
 • kreatywność;
 • pragnienie przeżycia przygody z przyjaciółmi i kolegami;
 • gotowość niesienia pomocy potrzebującym;
 • szlachetne postawy wobec bliźnich – wszędzie gdzie jesteśmy, nie tylko w kościele;
 • radość z bycia lektorem, ministrantem czy kandydatem;
 • poznawanie piękna świata na pielgrzymkach i wycieczkach;
 • rozwijanie się przez sport i szlachetne współzawodnictwo;

 

Kto może zostać ministrantem?

Kandydatem na ministranta w naszej parafii mogą być chłopcy i dziewczęta. By zostać kandydatem na ministranta trzeba być przynajmniej uczniem drugiej klasy Szkoły Podstawowej. Nie ma górnej granicy wiekowej przystąpienia do LSO.

Czym jest służba w LSO?

Bezpośrednim i najważniejszym zadaniem LSO jest posługa liturgiczna przy Ołtarzu Jezusa podczas Mszy świętych i nabożeństw. Posługa ta składa się z wielu czynności, jakie trzeba podjąć podczas Liturgii. Jest to więc wspaniały sposób na uczestnictwo we Mszy świętej.

Podział służby:

Służba ministrancka podczas Liturgii to: noszenie krzyża, światła, kadzidła i darów ofiarnych, dawanie znaków dzwonkami, asystowanie przy udzielaniu Komunii Świętej, asystowaniu przy poświęceniach ludzi i przedmiotów, rozprowadzanie czasopism religijnych, przygotowywanie sprzętów liturgicznych oraz sprzątanie ich po zakończeniu Liturgii.

 • Służba kandydata: obserwowanie czynności jakie wykonują ministranci, uczenie się ich i podejmowanie tej służby etapami.
 • Służba lektorska: czytanie Słowa Bożego, komentarzy – oraz w razie potrzeby podejmowanie czynności ministranckich.
 • Służba ceremoniarzy: czuwanie nad godnym i pięknym przebiegiem Liturgii.

Wspólnota LSO

Bardzo ważnym elementem we wspólnocie LSO jest nieustanne uczenie się, pogłębianie swojej wiedzy zarówno w sferze wiary jak i praktycznej służby przy Ołtarzu. Ponadto bardzo wzmacniają wspólnotę LSO wspólne spotkania, czy też organizowane przez księdza proboszcza wyjazdy i spotkania integracyjne.

 

* źródło: materiały pozyskane z dokumentów parafialnych oraz ze stron internetowych Diecezji Opolskiej.