eucharystia
Grupy,  Szafarze Komunii św.

Szafarze Komunii Świętej

Geneza formacji

W grudniu 2018 r. minęło 28 lat, od kiedy w Kościele w Polsce rozpoczęła posługę formacja nadzwyczajnego szafarza Komunii Św. Idea i powstanie formacji dojrzewały od 1975 r., kiedy to powstał dokument Kongregacji Kultu Bożego wprowadzający posługę nadzwyczajnego szafarza do udzielania Komunii św. uzasadniając to dobrem „duchowym wiernych i prawdziwą koniecznością”.

Z powyższego dokumentu wniknęły zadania dla Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św.:

  • zanoszenie Komunii św. chorym w domach prywatnych, szpitalach i innych zakładach;
  • pomoc w udzielaniu Komunii św. podczas Mszy św., zwłaszcza w niedziela i święta;

Historycznym rokiem w powołaniu formacji Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św. jest rok 1990. W tym, bowiem roku Konferencja Episkopatu Polski określa ogólne warunki powołania formacji, Diecezjalna Komisja liturgiczna opracowuje zalecenia obowiązujące na terenie Diecezji Opolskiej, zatwierdzone następnie przez Abpa Alfonsa Nossola.

Kto może zostać Szafarzem?

Nadzwyczajnym Szafarzem Komunii św. mogą być mężczyźni w wieku 35-65 lat. Kandydaci muszą:

  • wyróżniać się dojrzałością w wierze, zdrową pobożnością eucharystyczne i intensywnym życiem sakramentalnym;
  • odznaczać się wzorowym życiem moralnym i solidnością w życiu zawodowym, małżeńskim, rodzinnym i sąsiedzkim;
  • posiadać przynajmniej wykształcenie ponadpodstawowe;
  • aktywnie uczestniczyć w życiu parafialnym i cieszyć się poważaniem duchowieństwa i wiernych;
  • odznaczać się sprawnością psychiczną i fizyczną oraz cechami ułatwiającymi nawiązywanie kontaktów z osobami chorymi i w podeszłym wieku;
  • mieć ukończony kurs przygotowawczy, który kończy się egzaminem pisemnym i praktycznym udzielania Komunii św. Dowodem upoważniającym do pełnienia posługi pomocnika Komunii św. jest Dekret Biskupi (imienna zgoda wystawiona na prośbę Proboszcza Parafii) przedłużany po upływie określonego czasu. Przedłużanie dekretu odbywa się zawsze w Uroczystość Chrystusa Króla, (Święto Patronalne Formacji).

Szafarze w Naszej Parafii

Obecnie pomaga proboszczowi i zanosi chorym Komunię św. dwóch Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Św. Ryszard Polak oraz Karol Buchcik

Posługa Szafarzy

Służba szafarzy w naszej parafii pełniona jest według ustalonego grafiku, a przekonać się o tym można na każdej Mszy św. niedzielnej. Inaczej jest z odwiedzinami i roznoszeniem Komunii św. chorym.

Szafarze zanoszą Komunię św. tym chorym, których rodzina zgłosiła u księży. O odwołaniu odwiedzin Rodzina powinna zawiadomić kapłanów. Szafarz roznosi Komunię św. w bursie przewieszonej na piersiach i w miarę możliwości przytrzymywanej rękami. Spotykając osobę niosącą Komunię św. powinniśmy przyklęknąć, (jeśli są warunki) lub zatrzymać się i skłonić głowę, mężczyźni powinni zdjąć nakrycie głowy.

Niesiona w bursie Komunia św. to Pan Jezus idący w gościnę do chorego i jego domu. Nasza postawa jest więc hołdem dla Najświętszego Sakramentu. Kilka porad jak przyjąć tego nadzwyczajnego Gościa. W posprzątanym pokoju powinien być stół (stolik) nakryty białym obrusem. Na nim stawiamy krzyż, zapalone świece, naczynie z wodą, w której szafarz na koniec może opłukać palce (wtedy taką wodę wylewamy pod kwiatki). Domownicy nieuczestniczący w obrzędzie powinni zachować ciszę i powagę, a domowe zwierzęta należy pozostawić w innym pomieszczeniu, aby nie zakłóciły powagi i podniosłości chwili.

 

* źródło: materiały pozyskane z dokumentów parafialnych oraz ze stron internetowych Diecezji Opolskiej.