kapłaństwo
Kapłaństwo

Kapłaństwo w naszej Parafii

Kandydaci do kapłaństwa powinni zgłosić się do Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu (www.wsd.opole.pl), przedstawiając odpowiednie dokumenty. Seminarium jest instytucją w której kandydaci do kapłaństwa zyskują formację intelektualno-duchową w okresie sześciu lat. Na formację intelektualną składają się wyższe studia filozoficzno-teologiczne. Formacja duchowa, to permanentne dojrzewanie osobowościowe, religijne i społeczne pod okiem wykwalifikowanych i odpowiedzialnych wychowawców.

Kościół uznaje seminarium za podstawowe i niezbędne środowisko formacji kandydatów do kapłaństwa i określa je jako wspólnotę wychowawczą w drodze, którą zakłada biskup „aby tym, których Pan powołuje do apostolskiej służby, umożliwić przeżycie doświadczenia formacji, jaką Chrystus dał Dwunastu” (PDV 60). Formacja seminaryjna obejmuje wymiary: ludzki, duchowy, intelektualny i pastoralny. Jej zasadniczym celem jest całkowite związanie z Jezusem Chrystusem, „który wzywa do obcowania z sobą i do udziału w swojej misji zbawienia” (PDV 42). Bezpośrednio odpowiedzialnymi za formację w Seminarium są w imieniu biskupa Rektor i wspólnota moderatorów.

W ramach formacji seminaryjnej kleryk przyjmuje posługi i święcenia. Na trzecim roku posługę lektoratu, na czwartym posługę akolitatu, na piątym święcenia diakonatu, a zwieńczeniem formacji jest przyjęcie święceń prezbiteriatu.

* źródło: www.teologia.pl oraz www.diecezja.opole.pl

* zdjęcia: www.pixabay.com