Gazetka Parafialna - "Wypłyń ma Głębię"
Aktualności,  Gazetka parafialna,  Ogłoszenia

„Wypłyń na głębię” – 1/2023

DUSZPASTERSTWO: Sens i wartość kolędowania

Okres Bożego Narodzenia to czas kolędowych odwiedzin duszpasterzy w domach wiernych.

Ewangelista Mateusz przekazuje, że mędrcy ze Wschodu „otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny” (Mt 2,12). Natomiast jedna z legend opowiada, że w drodze powrotnej zaglądali do mijanych domostw przekazywali domownikom radosną nowinę o tym, co widzieli i słyszeli. Gdy w końcu wrócili do rodzinnych stron, zrezygnowali z władzy i rozdali cały swój majątek. Żyjąc z jałmużny, resztę życia poświęcili głoszeniu Ewangelii o Bożym Dzieciątku. Gdy na te ziemie przybył Apostoł Tomasz, już z radosną nowiną o Zmartwychwstałym, podobno sędziwych Mędrców-Ewangelistów ochrzcił, a następnie wyświęcił na biskupów.

            W okresie Bożego Narodzenia ksiądz, dawniej z kościelnym i organistą, w niektórych stronach z całą świtą kolędników, dziś z ministrantami, zagląda do domów powierzonych mu sióstr i braci i zwiastuje im radość wielką, że narodził się nam Zbawiciel. Kolęda jest więc nade wszystko zwiastowaniem Dobrej Nowiny; nawiązuje do legendy, ale w swej istocie stanowi przedłużenie Chrystusowego posłania 72 uczniów „do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał” (por. Łk 10,1-12).

            W znakowaniu drzwi naszych domów kredą poświęconą w uroczystość Trzech Króli trzeba widzieć wyraźne nawiązanie do starotestamentalnego oznaczenia żydowskich domów krwią baranka paschalnego. Dla Anioła Śmierci przechodzącego przez ziemię egipską był to wyraźny znak, że w tym domu mieszka członek Narodu Wybranego, wyznawca Jedynego Boga Jahwe i w tak oznakowanych domostwach nie dotykał śmiercią tego, co pierworodne (por. Wj 12,13.21-23).

            W takim też celu nasi ojcowie w uroczystość Objawienia Pańskiego przyniesioną z kościoła poświęconą kredą kreślili granice swoich zagród, pól i łąk; rogi zabudowań i zagród nawet okadzano. Podobnie kolędowe pisanie na drzwiach poświęconą kredą jest szczególną formą ludzkiego wołania skierowanego do Boga, aby w rozpoczynającym się nowym roku wejrzał litościwie na swe dzieci, na ich domy, mieszkania i cały dobytek, aby bronił swoich wyznawców od złego. Jest to równocześnie swoistego rodzaju wyznanie wiary. Jak Żyd znakujący próg i odrzwia swego domu przyznawał się do Narodu Wybranego, tak chrześcijanin przyjmujący kolędę, daje świadectwo swej przynależności do nowego ludu Bożego. Pozostawiony na drzwiach kolędowy zapis oznajmia: Oto mieszkanie chrześcijan.

            Sam zapis kolędowy: C + M + B + 2023 pozostaje bardzo często zupełnie niezrozumiały, czasem nawet dla kolędujących. Najtrafniejszą wydaje się być starochrześcijańska interpretacja, która zapis kolędowy tłumaczy zdaniem: Christus Mansionem Benedicat – Niech Chrystus błogosławi temu mieszkaniu (domowi), można dodać: na cały 2023 rok. Współbrzmi ona dobrze z porzekadłem naszych przodków: „Trzej Królowie wichry ciszą i krzyżyki na drzwiach piszą”. Krzyżyki wskazujące na błogosławieństwo Trój-jedynego Boga: Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Kolędnicy pozostawiają więc po sobie trochę brudu na dywanie, obrazek, ale nade wszystko błogosławieństwo Boże na cały rok i Radosną Nowinę o Zbawicielu. Mamy szczególną okazję do wyznania wiary; jest to czas wspólnej modlitwy i spotkania rodziny z duszpasterzem. Naprawdę wiele dobrego i Bożego!

Kochani Parafianie! Wykorzystajmy jak najlepiej czas odwiedzin kolędowych do utworzenia bądź odbudowania więzi wiernych z duszpasterzem, do szczerej rozmowy i serdecznego spotkania, wreszcie do wspólnej modlitwy o pokój i błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla Ojczyzny i dla całego świata (por. Biskup Andrzej Czaja).

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

Niedziela 01.01. Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi

9.00 Za + Elfrydę Slany, + męża Pawła, ++ rodziców z obydwu stron i za dusze w czyśćcu

10.30 Za parafian

Poniedziałek 02.01. Św. Bazylego i Grzegorza – Biskupów i Doktorów

7.00 Za + ojca Ryszarda Polak i + Jarosława Bębenek

15.00: Kolęda – ul. Jesionowa, Klonowa i Kasztanowa

Wtorek 03.01. Najświętszego Imienia Jezus  

7.00 Za + Marię Grabowski, ++ męża i syna oraz za ++ rodziców i rodzeństwo

15.00 Kolęda – ul. Krótka, Cicha, Chabowiec (dół-lewa strona)

Środa 04.01. 7.00 Za + Irmgardę Obruśnik w 1.szą rocznicę śmierci 

15.00 Kolęda – Chabowiec (od góry)

Czwartek 05.01.

17.30 Za ++ Emila i Erny Gajda, ++ dziadków, kapłanów i za dusze w czyśćcu

Piątek 06.01. Uroczystość Objawienia Pańskiego

7.30 Za + Agnieszkę Michułka, ++ rodziców, teściów, ++ z rodziny i za dusze w czyśćcu

10.00 Za parafian 14.00 Kolęda – ul. Kopernika (do rodz. Koza)

Sobota 07.01. Św. Rajmunda – Presbitera; Pierwsza sobota miesiąca

7.00 Za + Józefa Szwerlak, ++ rodziców i dzieci Ernesta, Marię, Józefa i za dusze w czyśćcu

17.30 I.sza niedzielna Eucharystia: Za + męża Karola Waniczek w rocznicę śmierci

Niedziela 08.01. Chrztu Pańskiego

7.30 (w języku niemieckim) Za ++ rodziców Józefa i Łucję Kostka i za dusze w czyśćcu

10.00 Za parafian

14.00 Kolęda – ul. Kopernika (do rodziny W. Fojcik)

Poniedziałek 09.01. 7.00 Za + Ryszarda Polak od przyjaciół

15.00 Kolęda – ul. Kopernika (do rodz. Główczak)

Wtorek 10.01. 7.00 Za ++ rodziców Annę i Wernera Koza

15.00 Kolęda – ul. Kopernika (do końca)

Środa 11.01. 7.00 Za ++ rodziców Franciszkę i Józefa Machura, ++ braci, szwagrów, + męża Alfonsa i córkę Brygidę 15.00 Kolęda – ul. Kuchelnicka

Czwartek 12.01. 7.00 Za ++ Gerarda i Martę Śmiały, ++ z pokrewieństwa i za dusze w czyśćcu; 15.00 Kolęda – ul. Rostka (do B. Grzesiczek)

Piątek 13.01. Św. Hilarego – Biskupa i Doktora Kościoła

7.00 Do B. Op. z podz. (…) w intencji Łucji Flakus w 75 rocznicę urodzin

15.00 Kolęda – ul. Rostka (do końca)

Sobota 14.01. 17.30 I.sza niedzielna Eucharystia: Za ++ rodziców Magdalenę i Wilibalda Kudela, ++ dziadków i za dusze w czyśćcu

Niedziela 15.01. Druga Zwykła

7.30 Za ++ rodziców Pawła i Marię Zwierzyna, trzech synów, dwie synowe i + ojca Zygfryda

10.00 Za parafian 14.00 Kolęda – ul. Bończyka (do rodz. G. Szafarczyk)

Poniedziałek 16.01. 7.00 (intencja wolna) 14.00 Kolęda – ul. Bończyka (do końca)

Wtorek 17.01. Św. Antoniego – Opata 7.00 (intencja wolna)

Środa 18.01. 17.30 Do B. Op. z podz. (…) w intencji rodzin Kubny-Hańczuch

Czwartek 19.01. 17.30 Za + Gerarda Kral w 1.szą rocznicę śmierci

Piątek 20.01. 7.00 Za ++ małżonków Krzysztofa Kokot i Edytę Nowak

17.30 Do B. Op. z podz. (…) w intencji rodziny Babilas

Sobota 21.01. Św. Agnieszki – Dziewicy i Męczennicy

17.30 I.sza niedzielna Eucharystia: Za + Martina Klima w 1.szą rocznicę śmierci

Niedziela 22.01. Trzecia Zwykła

7.30 Za ++ rodziców Emilię i Józefa Hańczuch, + syna i ++ z rodziny

10.00 Za parafian 14.00 Nabożeństwo Niedzielne

Poniedziałek 23.01.

17.30 Za + rodziców Leokadię Holubek i męża, za + Karola i Józefę Machura

Wtorek 24.01. Św. Franciszka Salezego – Biskupa i Doktora Kościoła

7.00 (intencja wolna)

Środa 25.01. Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła 17.30 (intencja wolna)

Czwartek 26.01. Św. Biskupów Tymoteusza i Tytusa

17.30 Za + męża Bernarda Sichma, ++ z rodziny Sichma i za dusze w czyśćcu  

Piątek 27.01. Św. Anieli Merici – Dziewicy

17.30 Za ++ Józefa i Wiktorię Grzesiczek, ++ dzieci, ++ dziadków i za dusze w czyśćcu

Sobota 28.01. Św. Tomasza z Akwinu – Prezbitera i Doktora Kościoła

7.00 (intencja wolna)

17.30 I.sza niedzielna Eucharystia: Za + Annę Marię Cieśla w 1.szą rocznicę śmierci

Niedziela 29.01. Czwarta Zwykła 7.30 (intencja wolna) 10.00 Za parafian

14.00 Nabożeństwo Niedzielne

Poniedziałek 30.01.

17.30 Za + Wilibalda Kudela, + żonę Magdalenę, ++ rodziców z dwóch stron i rodzeństwo

Wtorek 31.01. Św. Jana Bosko – Prezbitera 7.00 (intencja wolna)

Środa 01.02. 17.30 (intencja wolna)

Czwartek 02.02. Święto Ofiarowania Pańskiego

7.00 Do Matki Boskiej Gromnicznej w intencji wszystkich matek

17.30 Do B. Op. z  podz. (…) w intencji rodziny Fojcik i za wszystkich krewnych

Piątek 03.02. Św. Błażeja – Biskupa i Męczennika; 1.szy piątek miesiąca

7.00 Za + brata zakonnego Wiktora (Wacława Gwóźdź) 17.30 (intencja wolna)

Sobota 04.02. Pierwsza sobota miesiąca 7.00 (intencja wolna)

17.30 I.sza niedzielna Eucharystia: Za + męża Tomasza Babilas

Niedziela 05.02. Piąta Zwykła 7.30 (intencja wolna) 10.00 Za parafian

14.00 Nabożeństwo Niedzielne

Poniedziałek 06.02. Św. męczenników Pawła Miki i Towarzyszy

17.30 (intencja wolna)

Wtorek 07.02. 7.00 (intencja wolna)

Środa 08.02. Św. Józefy Bakhity – Dziewicy

17.30 Za + Łucję Kuc, ++ rodziców z obydwu stron

Czwartek 09.02. 7.00 (intencja wolna); 17.30 (intencja wolna)  

Piątek 10.02. Św. Scholastyki – Dziewicy

17.30 Za ++ rodziców Franciszka i Jadwigę Obruśnik, córki Agnieszka, Cecylia, syna Alfonsa, wnuczki Brygidy

Sobota 11.02. Najśw. Maryi Panny z Lourdes

9.00 W intencji chorych naszej parafii

17.30 I.sza niedzielna Eucharystia: Za + męża Karola Waniczek, ++ rodziców, rodzeństwo z dwóch stron i za dusze w czyśćcu

Niedziela 12.02. Szósta Zwykła

7.30 (w języku niemieckim, intencja wolna) 10.00 Za parafian

14.00 Nabożeństwo Niedzielne

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego w naszej parafii w ostatnich latach:

Chrzest św.: rok 2020 przyjęło 11 dzieci; rok 2021 – 1, rok 2022 – 8 dzieci;

Pierwsza Komunia: rok 2020 – 10 dzieci; rok 2021 ­– 1, rok 2022 – 13 dzieci;

Bierzmowanie: rok 2021 ­– 17 młodych; rok 2022 – 17.

Zmarli w naszej parafii: rok 2020 – 14 osób; 2021 – 15 osób; 2022 – 22 osób.

Życzenia Noworoczne: Niech wejście w Nowy Rok sprawi, że będziecie potrafili cieszyć się tym co macie. Niech marzenia zmienią się w cele, do których będziecie dążyć. Niech nie zabraknie Wam miłości i wsparcia, żeby pokonać przeciwności losu. Niech przyjaciele i rodzina pokazują Wam, jak wyjątkowi jesteście. Życzę Wam dobrego wejścia w Nowy Rok.