Podsumowanie duszpastersko - gospodarcze roku 2022
Aktualności,  Ogłoszenia

Podsumowanie duszpastersko-gospodarcze roku 2022

I. Ogólna charakterystyka.

II. Życie duchowe.

III. Osiągnięcia materialno-gospodarcze.

Ad I. Kończący się rok 2022 był rokiem łatwiejszym w duszpasterstwie, porównując go z dwoma poprzednimi latami, w których było wielkie „zamieszanie covidowe”. W kończącym się roku udało się zorganizować wszystkie święta i udzielić wszystkich sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Udział wiernych w uczestnictwie na Mszach ustabilizował się. Jest on porównywalny do udziału wiernych w naszym regionie, jednak jest on niezadawalający, bo w niedzielnych Mszach stale bierze udział około 1/3 mieszkańców parafii. Drugie tyle przychodzi do kościoła w trybie świątecznym bądź rodzinnych celebracji.

Ad II. W życiu duchowym parafii należy pochwalić wiele rodzin, które bardzo poważnie uczestniczą w wszystkich wydarzeniach i nabożeństwach. Na październikowe nabożeństwa różańcowe przychodziła wielka grupa kobiet i dzieci, podobnie na roraty. Katecheza sakramentalna odbywa się regularnie czy to chrzcielna dla dorosłych, czy młodzieży do bierzmowania czy do pierwszej Komunii świętej dla rodziców i ich dzieci. Jako że tegoroczne grupy do pierwszej Komunii i bierzmowania są małe, katecheza odbywa się w zwolnionym rytmie. Wypada pochwalić się też jednym kursem przygotowawczym par do zawarcia małżeństwa zorganizowanym w naszej parafii. Co do małżeństw w tym roku nie było ich u nas, jednak 5 młodzieńców zawarło ten związek poza naszą parafią. Podsumowując ten rok należy też dodać, że udało nam się odbudować służbę ministrancką. Co prawda jeszcze bardzo szczupłą, ale sprawnie służącą. Mamy w tej chwili 7 ministrantów, jednego lektora i jednego szafarza nadzwyczajnego Komunii św. Tu chcę im wszystkim złożyć wielkie podziękowanie za służbę dołączając do nich pana Suchodolskiego, naszego zakrystiana i organistkę, panią Różę. Dziękuję też pani Udała i pani Piksa za dbanie o zmianę wystroju kościoła. Pani Aleksandrze Polak składam serdeczne Bóg zapłać za wieloletnie pranie bielizny ołtarzowej, a panu Czogała za dbanie o ciepło w naszym kościele.

 • Sakrament chrztu św. w tym roku otrzymało 8 dzieci (2020-11; 2021-11).
 1. Mikołaj Roland Hanczuch z ul. Bończyka;
 2. Iga Barbara Kreis z ul. Kopernika;
 3. Jakub Piotr Holubek z ul. Polnej;
 4. Oliwer Sliwka z ul. Kopernika;
 5. Wojciech Paweł Kordula z ul. Tylnej;
 6. Tymoteusz Stefan Trybisz z ul. Krótkiej;
 7. Antonia Maria Polak i
 8. Jakub Ryszard Polak z ul. Cegielnianej.
 • Do Pierwszej Komunii św. przystąpiło 13 dzieci (2020-10; 2021-1). Są nimi:

Benjamin Reisky, Magdalena Hanka, Nadia Polak, Martyna Gorus, Szymon Ciemienga, Oliwer Wypiór, Emilia Sukiennik, Natalia Nowak, Marta Walach, Marcel Hanka, Paweł Lasek, Emilia Michnik i Maja Buchwald.

 • Sakrament bierzmowania w tym roku został udzielony 17 młodzieńcom i pannom (2021-17).
 • Sakrament namaszczenia chorych udzielony został 13 osobom.
 • W mijającym roku w naszej parafii zmarło 21 osób (2020-14; 2021-15):
 1. Gerard Kral, lat 45;
 2. Anna Maria Cieśla, lat 78;
 3. Józefa Otawa, lat 89;
 4. Jan Paweł Szafarczyk, lat 71;
 5. Jan Lach, lat 70;
 6. Urszula Juzek, lat 82;
 7. Irena Szklarska, lat 65;
 8. Franciszek Zolisz, lat 91;
 9. Kornelia Marek, lat 59;
 10. Barbara Jaworek, lat 69;
 11. Beata Główczak, lat 52;
 12. Rita Maria Michalska, lat 75;
 13. Anna Janeta, lat 95;
 14. Ryszard Polak, lat 74;
 15. Brygida Sliwka, lat 85;
 16. Józef Szamarek, lat 72;
 17. Jerzy Grzesiczek, lat 84;
 18. Jerzy Mrazek, lat 74;
 19. Franciszek Szklarski, lat 65;
 20. Elżbieta Reżny, lat 85;
 21. Józef Janosz, lat 73;
 22. Brat zakonny Wiktor Gwóźdź, + 03.03.22.

Ad III. W mijającym roku 2022 udało się nam dokonać wielu przedsięwzięć gospodarczych.  – W pierwszych tygodniach roku pan Piotr Nowak wykonał krzyż drewniany z Chabowca. Z pomocą rolników krzyż ten został postawiony w lutym.

– Przez niemal cały rok (owszem z wielkimi przerwami) trwały prace przy restauracji kapliczki św. Urbana. Prace te prowadził pan Gerard Szafarczyk z pomocą wielu wiernych, a finansowo restaurację wspierał pan Jerzy Fojcik. Koszt restauracji wynosi około 7 tyś. zł.

– Późną zimą wylano schody przy czterech drzwiach kościoła. Koszt 16.800 zł.

– Największym osiągnięciem roku jest wyłożenie chodnika nową kostką wokół kościoła. Prace te zostały zlecone firmie Wyrobek z Studziennej. Pracownicy wykorzystali do tego czas przed Wielkanocą, a prace trwały ponad miesiąc. Koszt przedsięwzięcia z położeniem nowej kanalizacji wyniósł 230 tyś. zł. Tu chcę podziękować naszej nowej radzie parafialnej za szybką decyzję o jak najszybszym rozpoczęcie prac z powodu możliwych straty wartości pieniądza w związku z następstwami corono-virusa i wojny na Ukrainie.

– Z początkiem jesieni pan Marian Kostka z grupą Mniejszości Niemieckiej zdecydowali się na odnowienie pomnika pamięci zmarłych żołnierzy. Z pomocą ofiar wielu wiernych i nie tylko DFK udało się wymienić główną płytę pomnika i dokonać wielu polepszeń. Koszt tej inicjatywy wynosi około 5 tyś. zł.

– Ostatnią pracą -na razie wykonaną jednak częściowo- jest wyłożenie płytami granitowymi schodów wejściowych do kościoła przy dwóch drzwiach. Prace prowadzi pan Hanka. Prace te nie naglą, gdyż parafia jeszcze nie ma środków na ich końcowe wykonanie.

Podsumowując obrót ekonomiczny całego roku przekroczyliśmy 300 tyś zł. Niech prace wykonane będą zaszczytem dla parafian. Chyba nie ma drugiej parafii o takim obrocie ekonomicznym. W tej chwili kasa parafialna jest wyzerowany, ale możecie być dumni, bo już połowę długu u proboszcza zastało spłaconego i to nieoczekiwanie szybko. Bóg Wam zapłać