Namaszczenie Chorych
Namaszczenie Chorych

Sakrament – Namaszczenie Chorych

Co to jest Namaszczenie Chorych?

Swoją troskę i miłość do chorych Jezus Chrystus zlecił swojemu Kościołowi. Wśród siedmiu sakramentów istnieje od czasów apostolskich jeden przeznaczony specjalnie do umocnienia osób dotkniętych chorobą. Jest to sakrament chorych.

„Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone” (Jk 5, 14-15).

Sakramentu chorych udziela się przez namaszczenie na czole i dłoniach olejem poświęconym przez biskupa w Wielki Czwartek oraz przez wymawianie słów:

„Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie”.

Chory może kilkakrotnie w swym życiu przyjmować sakrament namaszczenia. Może on korzystać z tego sakramentu w przypadku każdej nowej choroby lub podczas tej samej, jeśli się ona pogłębia, a także w starości, która powoduje osłabienie. Dozwolone jest, a nawet wskazane przyjęcie sakramentu chorych przed trudną, poważną operacją.

Sakramentu namaszczenia chorych mogą udzielać tylko kapłani (prezbiterzy lub biskupi). Przy jego sprawowaniu używają oni oleju poświęconego przez biskupa lub w razie potrzeby przez samego prezbitera, który celebruje ten sakrament. Duszpasterze i rodzina mają obowiązek pomóc choremu przygotować się do przyjęcia łask sakramentu namaszczenia przez kształtowanie postawy współofiarowania się z Jezusem Bogu.

Ludziom odchodzącym z tego świata poza sakramentem namaszczenia chorych Kościół ofiarowuje Eucharystię jako wiatyk. Eucharystia bowiem jest zaczątkiem życia wiecznego i mocy zmartwychwstania. Jest ona sakramentem przejścia ze śmierci do życia, przejściem z ziemi do domu ojca.

 

* źródło: www.teologia.pl

* zdjęcia: www.pixabay.com