Namaszczenie Chorych

Namaszczenie Chorych w naszej Parafii

W praktyce parafialnej sakramentu namaszczenia chorych udziela się najczęściej na wezwanie duszpasterza do osoby chorej. Przy zgłoszeniu oprócz dokładnego adresu należy podać przybliżony stan chorego i czy może oprócz namaszczenia, przystąpić do sakramentu pokuty i przyjąć Eucharystię.
W ramach akcji duszpasterskich np. „Dnia chorych”, który obchodzimy 11 lutego w dniu wspomnienia Matki Bożej z Lourdes; w związku z odpustem Św. Augustyna w ostatnim tygodniu sierpnia czy rekolekcji parafialnych organizowane jest często nabożeństwo z udzielaniem sakramentu namaszczenia w kościele. Do takiego namaszczenia mogą przystąpić osoby starsze i chore, nawet jeżeli przyjmowały już ten sakrament indywidualnie czy zbiorowo.

Przygotowanie chorego, rodziny i miejsca jest istotnym elementem towarzyszącym samemu obrzędowi. Chorego (jeżeli jest w odpowiedniej kondycji) należy zapytać i zachęcić do przyjęcia sakramentu. Bliscy powinni uczestniczyć czynnie w obrzędzie towarzysząc choremu przez modlitwę i obecność. Należy przygotować odpowiednio godne miejsce dla odłożenia Najświętszego Sakramentu i poświęconego oleju, np. stolik nakryty białym obrusem, a na nim krzyż i zapalone świece.

Odwiedziny chorych w Parafii mają miejsce po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z księdzem proboszczem.