Różaniec, kapłaństwo
Kapłaństwo

Sakrament – Kapłaństwo

Co to jest Kapłaństwo?

Dwa ostatnie sakramenty: małżeństwo i kapłaństwo są nastawione na zbawienie innych ludzi. Przez służbę innym przyczyniają się także do zbawienia osobistego. Udzielają one szczególnego posłania w Kościele i służą budowaniu Ludu Bożego (KKK 1534)

Cały Kościół jest ludem kapłańskim. Przez chrzest wszyscy wierni uczestniczą w kapłaństwie Chrystusa. Uczestnictwo to jest nazywane „wspólnym kapłaństwem wiernych”. U jego podstaw i dla służenia mu istnieje inne uczestnictwo w posłaniu Chrystusa, przekazywane przez sakrament święceń, którego misją jest pełnienie służby we wspólnocie, w imieniu i w osobie Chrystusa-Głowy.

Kapłaństwo urzędowe różni się istotowo od wspólnego kapłaństwa wiernych, ponieważ udziela świętej władzy w służbie wiernym. Pełniący urząd święceń wykonują swoją posługę wobec Ludu Bożego przez nauczanie, kult Boży i rządy pasterskie (KKK 1592).

Od początku posługa święceń była udzielana i wykonywana według trzech stopni: jako posługa biskupów, prezbiterów i diakonów. Posługi udzielane przez święcenia są niezastąpione w organicznej strukturze Kościoła. Bez biskupów, prezbiterów i diakonów nie można mówić o Kościele.

Sakrament święceń udzielany jest przez włożenie rąk, któremu toważyszy uroczysta modlitwa konsekracyjna. Prosi się w niej Boga, by otrzymującemu święcenia udzielił łask Ducha Świętego, potrzebnych dla jego posługi. Święcenia wyciskają niezatarty charakter sakramentalny, podobnie jak chrzest i bierzmowanie.

Sakramentu święceń udziela się w Kościele katolickim tylko ochrzczonym mężczyznom. Kościół katolicki jest bowiem przekonany, że Jezus wybrał i utworzył kolegium Dwunastu Apostołów spośród samych mężczyzn. Z tego też powodu Kościół poczuwa się do obowiązku respektowania wyboru, jakiego dokonał Pan, dlatego nie są możliwe w Kościele katolickim święcenia kobiet. Celibat jest dla kapłanów znakiem nowego życia i wyraża chęć niepodzielnego oddania się Panu i Jego sprawom w służbie Bogu i ludziom. Z odmienną praktyką i dyscypliną spotykamy się w Kościołach wschodnich.

* źródło: www.teologia.pl

* zdjęcia: www.pixabay.com