eucharystia w naszej parafii
Eucharystia

Eucharystia w naszej Parafii

W naszej parafii

Eucharystia sprawowana jest codziennie w czasie mszy świętej

Intencje mszalne należy zamawiać w kancelarii parafialnej. O Mszach jubileuszowych i z ważnych okazji warto pomyśleć wcześniej, jeżeli zależy komuś na konkretnej dacie i godzinie. Z racji sprawowanej Mszy świętej zwyczajowo składa się dobrowolną ofiarę w kancelarii lub zakrystii. Pielęgnując piękny zwyczaj „zamawiania” Mszy w różnych intencjach – ofiarując je tak za żywych jak i za zmarłych, pamiętać należy przede wszystkim o intencjach dziękczynnych i modlitwie uwielbienia.

Komunia święta udzielana jest w czasie każdej Mszy świętej. Zgodnie z prawem kanonicznym i diecezjalnym można ją przyjmować w postawie klęczącej lub stojącej. Przyjmujemy Ciało Chrystusa do ust lub na rękę z zachowaniem powagi i godności. Komunia pod dwoma postaciami udzielana jest służbie liturgicznej i nowożeńcom w czasie Mszy św. ślubnej.

Pierwsza Komunia święta udzielana jest dzieciom z klas trzecich szkół podstawowych. Termin uroczystości jest stały i przypada na drugą niedzielę maja. Przed przystąpieniem dzieci do pierwszej komunii, dzieci i rodzice biorą udział w okresie przygotowawczym, który obejmuje cykl katechez prowadzonych w ramach szkolnych lekcji religii i ewentualnie spotkań w salce katechetycznej przy parafii. Zdarza się, że  uroczystości przystąpienia do Pierwszej Komunii Świętej odbywają się co drugi rok, a jest to podyktowane liczebnością dzieci uprawnionych tego sakramentu.