bierzmowanie
Bierzmowanie

Co to jest Bierzmowanie

Bierzmowanie razem z Chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Sakrament bierzmowania umacnia i dopełnia owoce chrztu świętego. Przyjęcie tego sakramentu jest więc konieczne dla stawania się w pełni chrześcijaninem.

Bierzmowanie jest sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny (KRK 1316).

Jezus Chrystus przez swe życie, a szczególnie przez mękę i śmierć wysłużył Kościołowi dar Ducha Świętego. W dniu zmartwychwstania obdarzył Duchem Świętym Apostołów. W sposób dostrzegalny w dzień Pięćdziesiątnicy zesłał Ducha Świętego. Apostołowie napełnieni Jego mocą zaczęli odważnie głosić dobrą nowinę o zbawieniu. Ludzie, którzy uwierzyli słowom Apostołów i przyjęli chrzest z ich rąk, otrzymali także Ducha Świętego.

Istotnym obrzędem bierzmowania jest namaszczenie olejem krzyżma świętego czoła ochrzczonego wraz z położeniem ręki na jego głowie przez biskupa (lub innego szafarza) i słowami:

„N (imię)… przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.

Bierzmowani dostępują pełniejszego udziału w kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji Chrystusa. Zostają powołani do dawania świadectwa Chrystusowi, słowem i życiem oraz do podejmowania odpowiedzialnych zadań w Kościele i w świecie. Człowiek bierzmowany, jako świadek Chrystusa, ma w mocy Ducha Świętego szerzyć wiarę i bronić jej słowem oraz czynem i w ten sposób przyczyniać się do budowania Kościoła.

Pytanie o odpowiedni wiek do przyjęcia sakramentu bierzmowania w różny sposób rozstrzygają kompetentne władze w Kościołach lokalnych. W Kościele łacińskim ogólnie został przyjęty „wiek rozeznania”, jako czasu udzielania bierzmowania. W Kościele w Polsce z racji duszpasterskich na ogół bierzmowania udziela się dorastającej młodzieży, która może już całkowicie samodzielnie opowiedzieć się za Chrystusem i Kościołem.

Bierzmowanie w Naszej Parafii

Ceremonia bierzmowania zawsze odbywa się w Parafii Krzanowice i przystępuje do niej młodzież zamieszkała na terenie całej Gminy Krzanowice.

Bierzmowanie – rok 2019

  • W tym roku ceremonia bierzmowania odbędzie się  dnia 25 maja 2019r. o godzinie 14:30 w kościele pw. Świętego Wacława w Krzanowicach.
  • Tymczasem, zapraszamy kandydatów do Bierzmowania na spotkanie informacyjne w dniu  04.04 2019 o godzinie 18.00 w salce na plebanii w Borucinie.

 

*źródło: www.teologia.pl oraz materiały własne parafii