chrzest
Chrzest

Chrzest w naszej Parafii

Praktyka parafialna co do sprawowania sakramentu chrztu bywa różna w zależności od potrzeb, możliwości i sytuacji. W naszej parafii wygląda ona następująco:

  • Dziecko, które rodzice pragną ochrzcić należy zgłosić w kancelarii parafialnej. Chrzty odbywają się w sposób uroczysty i odbywają się w czasie mszy w niedzielę lub w sobotę.
  • Chrzestnym może zostać osoba, która ukończyła 16 lat, przyjęła Sakrament Bierzmowania, jest wierzącym i praktykującym katolikiem, jeśli żyje w małżeństwie to sakramentalnym. Osoba, która ma być chrzestnym zobowiązana jest do przedstawienia zaświadczenia od swojego proboszcza.
  • Chrzestni i rodzice są zobowiązani do przedstawienia w kancelarii danych osobowych, a więc: imienia, nazwiska, daty i miejsca urodzenia oraz adresu zamieszkania.
  • Osoby spoza naszej parafii, chcące aby ich dziecko było ochrzczone w naszej świątyni zobowiązane są do przedstawienia zgody od swojego proboszcza miejsca zamieszkania.

Dokumenty:

  • akt urodzenia dziecka (odpis)
  • dane o rodzicach i chrzestnych (imiona i nazwiska);
  • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

W kancelarii należy przedstawić akt urodzenia dziecka oraz dane personalne rodziców i rodziców chrzestnych. Chrzestni powinni przedstawić ze swojej parafii dokument potwierdzający brak przeszkód do podjęcia się tej roli. Dane te zostaną odnotowane w Księdze Chrztów i pozostaną w archiwum parafii na zawsze.

Księga chrztów jest podstawową księgą (w sensie formalnym) każdego chrześcijanina. Do niej spływają informacje o wydarzeniach sakramentalnych i społecznych (np. przyjęte bierzmowanie, zwarcie małżeństwa, przyjęte święcenia, profesja zakonna, wystąpienie z Kościoła).

Nauki: Jeżeli ktoś jeszcze nie uczestniczył w naukach przedchrzcielnych powinien to uczynić. Nauki przedchrzcielne są organizowane w zależności od potrzeb. W wypadku chrztu niemowląt przynajmniej raz w miesiącu, po ustaleniu terminu chrztu z rodzicami. W wypadku dzieci po siódmym roku życia, z dłuższym przygotowanie i chrztem Wielką Sobotę, bądź najwyżej trzy razy w roku, terminy do uzgodnienia z ks. proboszczem.

Uwagi:

Do chrztu przynosimy dziecko, a wraz z nim białą szatę chrzcielną i świecę, które towarzyszą obrzędowi chrztu. W związku z posługą sakramentalną można złożyć dobrowolną ofiarę, dzięki której możliwe jest funkcjonowanie parafii i sprawowanie posług.