chrzest
Chrzest

Co to jest chrzest ?

Zgodnie z tym co podaje Katechizm Religii Katolickiej – chrzest jest pierwszym i najpotrzebniejszym sakramentem. Jest narodzeniem do nowego życia w Chrystusie. Zgodnie z wolą Pana jest on konieczny do zbawienia, tak jak Kościół, do którego chrzest wprowadza.

Istotny obrzęd chrztu polega na zanurzeniu kandydata w wodzie lub polaniu jego głowy z równoczesnym wezwaniem Trójcy Świętej:

„Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”

Dobrodziejstwa chrztu

Wszystkie dobrodziejstwa chrztu wypływają z tego jednego dobrodziejstwa:

 ” Zjednoczenia z Chrystusem, który za nas umarł i zmartwychwstał.”

To On łącząc człowieka z sobą, łączy go jednocześnie z Ojcem i Duchem Świętym, dzięki czemu ochrzczony staje się dzieckiem Bożym, bratem Chrystusa i świątynią Ducha Świętego.

Chrzest nie tylko łączy wszystkich ochrzczonych z Trójcą Świętą, ale także jednoczy ich między sobą. Włączenie poszczególnych ochrzczonych w Chrystusa sprawia, że wszyscy spotykają się w Nim jako bracia i siostry, tworząc jedną wielką Rodzinę Bożą, Kościół.

Komu udziela się chrztu

Od najdawniejszych czasów chrzest jest udzielany dzieciom (choć na początku udzielany był dorosłym), ponieważ jest on darem Bożym, który nie zakłada ludzkich zasług. Dzieci chrzczone są w wierze Kościoła, w wierze rodziców. Zakłada się bowiem, że rodzice pragną dla swojego dziecka pełni życia i prawdziwej wolności.

Świadomi swych godności i zadań ochrzczeni oddają publiczny kult Bogu, dają świadectwo swej wierze w środowisku i uczestniczą w posłannictwie całego Kościoła w dzisiejszym świecie. Rodzice chrześcijańscy towarzyszą ochrzczonemu dziecku w rozwoju życia z Bogiem oraz służą dziecku przykładem takiego życia. Pomagają im w tym rodzice chrzestni, na których powinni być wybierani ludzie szczególnie mocni w wierze, występujący w roli świadków prawdziwego życia chrześcijańskiego na co dzień.

* źródło: www.teologia.pl

* zdjęcia: www.pixabay.com