Aktualności,  Informacje,  Ogłoszenia

Kurs przygotowawczy do sakramentu małżeństwa

Od 12 lutego bieżącego roku w parafii św. Augustyna w Borucinie odbywać się będą stałe spotkania dla narzeczonych dekanatu Pietrowice Wielkie i par spoza dekanatu na kursie przygotowującym do zawarcia związku małżeńskiego.

Przewidziane są cztery spotkań w czasie dwóch miesięcy, zawsze w drugą i czwartą sobotę miesiąca od godziny 14.00. Treść tematów spotkań oparta jest na programie oficjalnym diecezji opolskiej. Dwie lekcje/wykłady trwać będą do jednej godziny każda. Po tych wykładach przewidziana jest trzecia godzina z prowadzącą Poradnię Życia Rodzinnego na tematy związane z odpowiedzialnym rodzicielstwem.

Kurs prowadzony będzie przez czterech wymieniające się osób, są nimi: ks. prob. Ginter Rychlikowski, diakon Rudolf Wilczek, Ewelina Marker i Elwira Kajzer.

O ile będzie zapotrzebowanie na kursy tego typu i w takiej formie, to będzie on powtarzany, aż do trzech cykli w ciągu roku, tak więc w lutym-marcu, w kwietniu-maju i w wrześniu-październiku.

Zapraszam młode pary do uczestnictwa w kursie. Można się zgłaszać pod telefonem 537 126 556, lub na e-mail: ginterpedro@gmail.com lub na stronie internetowej parafii Borucin.

Zapraszam na pierwsze spotkanie dnia 12 lutego 2022 roku o godz. 14.00 w salce parafialnej św. Augustyna w Borucinie.

Borucin, 01.02.2022 r.                             

                                                              Ks. prob. Ginter Rychlikowski