wnętrze kościoła w Borucinie
Aktualności,  Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe „Pełna konserwacja techniczno-estetyczna dwóch ołtarzy bocznych z należącymi do nich obrazami i figurami”

Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie przy dwóch ołtarzach bocznych (ołtarz Niepokalanego serca Maryi oraz ołtarz Najświętszego Serca Pana Jezusa) z kościoła parafialnego p.w. św. Augustyna w Borucinie wpisanego do rejestru zabytków A/401/13 z dnia 13.02.2013r oraz zgodnie z pozwoleniem nr K/1313/2022 z dnia 04.11.2022r. na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Ołtarze w stylu neogotyckim z murowanymi, tynkowanymi mensami zdobionymi sztukatorsko. Nastawy drewniane, z malaturą w formie mazerunku, z bogatym detalem snycerskim złoconym szlakmetalem w technice mikstionowej. W ołtarzach obrazy olejne oraz rzeźby pełne, drewniane polichromowane.

W załączonym linku opublikowane zapytanie ofertowe.