Gazetka Parafialna - "Wypłyń ma Głębię"
Aktualności,  Gazetka parafialna,  Informacje,  Ogłoszenia

„Wypłyń na głębię”- 4/2022

Zarys dziejów Kościoła na Śląsku Opolskim

            Na tak zakreślonym terytorium chrześcijaństwo przenikało życie tutejszych mieszkańców na pewno wcześniej, niż wskazywać by na to mógł oficjalny chrzest kraju. Najprawdopodobniej było ono głoszone już w IX w. w związku z misją Świętych Cyryla i Metodego w Państwie Wielkomorawskim, do którego nasz teren wówczas należał. Bliskość Bramy Morawskiej jako wygodnego szlaku komunikacyjnego z południa, nietrudne do przekroczenia granice z Wielkopolską oraz w kierunku Wielkopolski nie izolowały Śląska Opolskiego od różnych wpływów także chrześcijańskich. Utrzymująca się tradycja, że ok. 984 r. św. Wojciech głosił w Opolu naukę Chrystusa zdaje się opierać na pewnych przesłankach. Wiekopomne decyzje Bolesława Chrobrego, papieża Sylwestra II i cesarza Ottona III trafiły już na przygotowany grunt, kiedy włączyły krainę górnośląską do rozległej diecezji wrocławskiej w ramach metropolii gnieźnieńskiej.

            W okresie średniowiecza formy zorganizowanego życia religijnego były bardzo bogate. Rozwój krainy w okresie piastowskim, następnie czasy kolonizacji niemieckiej i na prawie niemieckim głównie w XIII i XIV w. przyczyniły się do rozwoju demograficznego i społecznego, a także pogłębienia życia religijnego. Szczególnie wyraźnie uchwytne to jest poprzez ożywienie budownictwa sakralnego i tworzenie ośrodków duszpasterskich – ok. 1400 r. można ustalić w świetle źródeł przeszło 300 świątyń. Ich rozmieszczenie ukazują ważne źródła: rejestr uposażenia diecezji wrocławskiej (Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis) z ok. 1302-1319, wykaz dziesięcin zredagowany przez legata papieskiego Galharda de Carceribus w 1335 r. oraz rejestr świętopietrza z 1447 r. W końcu XII w. wykształcił się w Opolu urząd archiprezbitera, czyli dziekana, a ok. 1230 r. w Opolu znalazł swą siedzibę archidiakon, jeden z trzech terenowych w diecezji wrocławskiej (obok Głogowa i Legnicy oraz stołecznego we Wrocławiu). W tym samym czasie ufundowana została przy kościele Św. Krzyża w Opolu kolegiata, z którą w 1295 r. połączono funkcje duszpasterskie w mieście. Kolegiata powstała również pod koniec XIII w. w Raciborzu, wiek później w Głogówku. Rozwinęło się także życie zakonne; byli cystersi w Jemielnicy, dominikanie w Opolu i Raciborzu, franciszkanie w Głogówku i Opolu, joannici w Głubczycach, Grobnikach i Makowie. Nie można też pominąć zaakcentowania znacznej rangi miasta Nysy, leżącej u wrót Kotliny Kłodzkiej. Zamek biskupów w Otmuchowie, następnie nowa rezydencja w Nysie – wsparte powołaniem kapituły kolegiackiej najpierw w Otmuchowie i przeniesionej w 1477 r. do Nysy – były widocznymi znakami pozycji biskupów wrocławskich.

(Powyższy tekst opracowano na podstawie publikacji bpa prof. dra hab. Jana Kopca)

PORZĄDEK   NABOŻEŃSTW

Niedziela 15.05. Piąta Wielkanocna

7.30 Za ++ rodziców Pawła Buchcik, dwie żony i dziadków z trzech stron

10.00 Za parafian

14.00 Nabożeństwo majowe

Poniedziałek 16.05. Święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika

18.00 Za + Wiktorię Jureczka, ++ rodziców i rodzeństwo

Wtorek 17.05.

7.00 Do B. Op. z podz. (…) w intencji pewnej rodziny

Środa 18.05.

18.00 Za ++ rodziców Adelajdę i Pawła Urbisz, + Wiktorię Urbisz i za ++ Otylię i Franciszka Sichma

Czwartek 19.05.

7.00 Za + Irenę Szklarską w 30 dniu odejścia do Pana

18.00 Za ++ rodziców Filomenę i Pawła Hajduczek, brata Emanuela oraz bratową Kazimierę i za dusze w czyśćcu

Piątek 20.05.

7.00 Za ++ Marię Klima i rodziców, ++ Augustynę Urbisz, męża i rodziców

18.00 Za + Jadwigę Ciemienga, ++ męża Ernesta i syna Norberta

Sobota 21.05. Św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika

18.00 I niedzielna Eucharystia: Za + ks. Michała Ślęczek

Niedziela 22.05. Szósta Wielkanocna

7.30. Za ++ matkę Władysławę i ojca Mikołaja Deberny i za dziadków z dwóch stron

10.00 Za parafian

14.00 Nabożeństwo majowe

Poniedziałek 23.05.

18.00 Za + męża Bronisława Kozub, ++ rodziców i dziadków

Wtorek 24.05. Najśw. Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych

7.00 Do B. Op. z prośbą o urodzaje i szczęśliwe zbiory

Środa 25.05. Św. Grzegorza VII, papieża

18.00 Za ++ rodziców Marię i Wilhelma Gorzalnik, za ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu

Czwartek 26.05. Św. Filipa Neri, prezbitera

7.00 Za + Irenę Szklarską

18.00 Za matki naszej parafii

Piątek 27.05. Św. Pawła VI, papieża

7.00 Za + siostrę Renatę Beczica, ++ brata, bratową i rodziców

18.00 Za ++ Ritę, Reinholda i Marcina Joszko i za dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota 28.05. W Krzanowicach o godz. 11.00 sakrament bierzmowania

18.00 I niedzielna Eucharystia: Za ++ rodziców Helgę i Herberta Piechaczek, także Renatę i Józefa Gajdeczka

Niedziela 29.00 Siódma Wielkanocna, Wniebowstąpienie Pańskie

7.30 Do Bo. Op. z podz. (…) w intencji rodziny Waniczek

10.00 Za parafian

14.00 Nabożeństwo majowe

Poniedziałek 30.05.

18.00 Za ++ Mariannę i Franciszka Kretek, ++ wnuka i rodziców z dwóch stron

Wtorek 31.05. Święto Nawiedzenia Najśw. Maryi Panny

7.00 Do B. Op. z podz. (…) w pewnej intencji i za + męża

Środa 01.06. Św. Justyna, męczennika

18.00 Za ++ rodziców Władysława i Ludwikę Jaworek, + Ewę i ++ z rodzin Jaworek i Szamarek oraz za dusze w czyśćcu

Czwartek 02.06.

7.00 Za + Irenę Szklarską

17.15 Nabożeństwo Godziny Świętej

18.00 Za + Elfrydę Gorzalnik w 1 rocznicę śmierci

Piątek 03.06. Św. męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy

7.00 Za czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa

8.30 Odwiedziny chorych

18.00 Za + Annę Marię Cieśla, ++ rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota 04.06.

7.00 Za ++ rodziców Alfreda i Adelę Machura, siostrę Gizelę i dusze w czyśćcu

18.00 I niedzielna Eucharystia: Do B. Op. i Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Bianki Sternisko i za całą rodzinę

Niedziela 05.06. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

7.30 Za + Joannę Holubek i ++ rodziców i rodzeństwo

10.00 Do B. Op. z podz. (…) i z prośbą o dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej w intencji Dominiki w 18 rocznicę urodzin

14.00 Nabożeństwo niedzielne

Poniedziałek 06.06. Święto Najśw. Maryi Panny, Matki Kościoła

7.00 Za + Jadwigę Rimel, ++ rodziców i rodzeństwo

Wtorek 07.06.

18.00 Za + Annę Marię Grzesiczek, ++ rodziców z obu stron, + Zygfryda Grzesiczek i dusze w czyśćcu

Środa 08.06. Św. Jadwigi, królowej

18.00 Za + Marię Mrowiec zd. Walek w 30 dniu po odejściu do Pana

Czwartek 09.06. Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana

7.00 Za + Irenę Szklarską

18.00 Za + babcię Cecylię Nowak, jej męża Jerzego i za ++ siostry

Piątek 10.06.

7.00 Za ++ Paulinę Augustyniak, siostrę Stefanię i brata Andrzeja

18.00 Za ++ rodziców Marię i Józefa Polak, ++ z rodziny Polak i Kwaśny

Sobota 11.06. Św. Barnaby, apostoła

18.00 I niedzielna Eucharystia: Za ++ rodziców Adelajdę i Pawła Urbisz, + Wiktorię Urbisz i ++ rodziców Otylię i Franciszka Sichma

Niedziela 12.06. Uroczystość Najświętszej Trójcy

7.30. Za parafian

10.00 Msza Pierwszej Komunii: O Błogosławieństwo Boże dla dzieci przystępujących do Komunii Świętej, za ich rodziców, chrzestnych i całe rodziny

14.00 Nabożeństwo niedzielne z dziećmi Pierwszo-komunijnymi

Poniedziałek 13.06. Św. Antoniego z Padwy, prezbitera i Doktora Kościoła

18.00 Za ++ rodziców i rodzeństwo Jureczka, Hajduczek i Kudela, i za ++ kapłanów

Wtorek 14.06. Bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika

7.00 Za ++ męża Alfonsa Obruśnik w 8 rocznicę śmierci, ++ córkę Brygidę, rodziców, teściów i ++ z rodziny

Środa 15.06.

18.00 Do B. Op. z podz. (…) i o błogosławieństwo Boże w rodzinach Hańczuch i Kubny

Czwartek 16.06. Uroczystość Bożego Ciała

7.30. Do B. Op. z podz. (…) z okazji 60 rocznicy urodzin Pawła Zwierzyny i za całą rodzinę

9.30 Za parafian. Po Mszy św. procesja ulicami wioski.

Piątek 17.06. Św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika

18.00 Za ++ rodziców Jureczka i Hanka, ++ rodzeństwo, dziadków i krewnych

Sobota 18.06.

18.00 I niedzielna Eucharystia: Za + Michała Smolińskiego

Niedziela 19.06. Dwunasta zwykła

7.30. Za parafian

10.00 Do B. Op. z podz. (…) w intencji pewnej rodziny.

Po Mszy św. procesja w oktawie Bożego Ciała.

15.00 W katedrze opolskiej Msza św. jubileuszowa diecezji dla dekanatu Pietrowice.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

  • Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie ofiary składane na rzecz nowego chodnika dookoła kościoła. Udało nam się zakończyć prace bez podjęcia żadnej pożyczki. Pozostały jednak do zapłacenia: materiał do kanalizacji, płytę przy drzwiach i kamyk przy ścianach i w tyle kościoła.
  • Dalszymi projektami będą: odrestaurowanie chrzcielnicy jako próbki dalszej restauracji zabytków wewnątrz kościoła; obłożenie schodów zewnętrznych wejść do kościoła płytami granitowymi i oszczędzanie na ścieżki cmentarza, które mogłyby być zrobione w przyszłym roku.
  • W sobotę 28 maja uczniowie klas VIII i I-szej ponadpodstawowej o godz. 11.00 w Borucinie przyjmą sakrament bierzmowania.
  • Pierwszą Komunię św. przyjmą dzieci klasy III w niedzielę Trójcy Świętej (12.06.) o godz. 10.00.
  • Uroczystość Bożego Ciała przypada na dzień 16 czerwca. Zapraszam na Mszę św. o godz. 9.30 i na procesję.
  • W dniach 9 i 10 sierpnia chcemy wybrać się na parafialną pielgrzymkę do najciekawszych miejsc pontniczych Dolnego Śląska.
  • Papieska Intencja Ewangelizacyjna na czerwiec: Aby dzięki konkretnym gestom, rodziny chrześcijańskie na całym świecie przeżywały bezinteresowność miłości oraz świętości w codziennym życiu.