Tygodniowe Ogłoszenia Parafialne
Aktualności,  Ogłoszenia,  Ogłoszenia Parafialne

Tygodniowe ogłoszenia parafialne – 16-23 październik 2022

P O R Z Ą D E K   N A B O Ż E Ń S T W

Niedziela 16.10. Uroczystość św. Jadwigi – Głównej Patronki Śląska

7.30 Za ++ rodziców Józefa i Marię Hanka, ++ dziadków i dusze w czyśćcu

10.00 Do B. Op. z podz. (…) w intencji Marty i Andrzeja Wszołek w 50 rocznicę ślubu i za całą rodzinę

14.30 Nabożeństwo Różańcowe

Poniedziałek 17.10. Św. Ignacego Antiocheńskiego – Biskupa i Męczennika

18.00 Za ++ rodziców Zofię i Józefa Filips i za ++ dziadków

Wtorek 18.10. Święto św. Łukasza – Ewangelisty

7.00 Za ++ Elfrydę i Pawła Slany i za ++ z rodziny

Środa 19.10. Św. Pawła od Krzyża – Prezbitera

18.00 Za + Dariusza Śmiały, ++ z pokrewieństwa i za dusze w czyśćcu

Czwartek 20.10. Św. Jana Kantego – Prezbitera

18.00 Za + Irenę Szklarską

Piątek 21.10.

7.00 Za + Józefa Szamarek w 1.szy miesiąc po odejściu do Pana

18.00 Za + Franciszka Kudela, ++ rodziców, rodzeństwo i za ++ z pokrewieństwa

Sobota 22.10. Św. Jana Pawła II – Papieża

7.00 Za + Ryszarda Polak od szwagierki Agnieszki z rodziną

18.00 I niedzielna Eucharystia: Do B. Op. z podz. (…) w kolejną rocznicę ślubu

Niedziela 23.10. Trzydziesta zwykła

7.30 Za + Józefa Kostkę i za + żonę Łucję, jak i za ++ rodziców

10.00 Do B. Op. z podz. (…) w intencji Teresy i Jana z okazji 45 rocznicy ślubu

14.30 Nabożeństwo Różańcowe

O G Ł O S Z E N I A   P A R A F I A L N E

•         Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ozdabianie go kwiatami, jak i za sprzątanie obejścia kościelnego.

· Zapraszam wszystkich wiernych na Nabożeństwa Różańcowe w miesiącu październiku. Zawsze przed wieczornymi Mszami o godz.17.30, a w niedziele o godz. 14.30.

•         Na prośbę Rad Parafialnych ogłoszenia parafialne będą podawane na bieżąco na naszej parafialnej stronie internetowej każdego tygodnia w sobotę po południu.

•         Aby zapobiec potrzebie lektorów na niedzielnych Mszach św. niektórzy członkowie Rady Duszpasterskiej są skłonni objąć tę funkcję w czasie Mszy w sobotni wieczór i na niedzielnej sumie.

•         Nasz palacz Hubert Czogała otrzymał podwyżkę o 300 zł. miesięcznie.

•         Serdeczne Bóg zapłać panu Karolowi Buchcikowi za posadzenie drzew na ogrodzie (świerków na choinki), a panu Jerzemu Fojcik za podarowanie i wstawienie pary drzwi w kaplicy cmentarnej.

·    Bóg zapłać za złożone dary do kuchni Caritas w Raciborzu. Bóg zapłać panu Bernardowi Polak za zebranie ich z innymi pomocnikami i przewiezienie do Raciborza.

·      Bóg zapłać za ostatnią drugą składkę. Na Fundację Nowego Tysiąclecia zebraliśmy 400 zł. Za tydzień główna kolekta przeznaczona będzie na misje.

•      Dla piękna liturgii i innych potrzeb duszpasterskich koniecznie potrzebujemy dwóch nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.   

·   W przyszły piątek po wieczornej Mszy św. odbędzie się spotkanie–katechezy dla grupy do bierzmowania razem z ich rodzicami. Chciałbym też tego wieczoru krótko spotkać się z rodzicami uczniów klasy VI i VII. Zapraszam więc wszystkich na Nabożeństwo Różańcowe i na Mszę.

·    W obecnym numerze Gościa Niedzielnego są bardzo ciekawe artykuły i jest też następna płyta ksiąg Biblii. Czasopismo Niedziela nowy tygodnik. Można zabrać pierwszy numer i zadecydować o stałym przyjmowaniu go. Jest prosty w treści, bardzo praktyczny w treści dla wszystkich i kolorowy.

·      W ostatnią niedzielę było liczenie wiernych. Już od dwóch lat wypadamy bardzo źle z praktykami religijnymi. Na Mszach było nas 290. Przyjmując, że w Borucinie nocuje 850-900 mieszkańców. Do kościoła chodzi regularnie około 33% czyli co trzeci ochrzczony. Dla porównania, w Gamowie chodzi 70%.