Tygodniowe Ogłoszenia Parafialne
Aktualności,  Ogłoszenia,  Ogłoszenia Parafialne

Ogłoszenia parafialne – od 26.02 – 05.03.2023

P O R Z Ą D E K   N A B O Ż E Ń S T W

Niedziela 26.02. Pierwsza Wielkiego Postu

7.30 Za ++ rodziców Jana i Elżbietę Grzesiczek, ++ z rodziny i za dusze w czyśćcu

10.00 Za parafian

14.00 Nabożeństwo Gorzkich Zali

Poniedziałek 27.02.

17.30 Za ++ rodziców Józefa i Jadwigę Kusy, dwóch synów i dusze w czyśćcu

Wtorek 28.02.

7.00 Za + Franciszka Szklarskiego

Środa 01.03.

17.30 Za + męża Leona Sławik, ++ rodziców z obu stron i za dusze w czyśćcu

Czwartek 02.03.

7.00 Za ++ Jana i Annę Kusy, ++ rodziców i rodzeństwo jak i za dusze w czyśćcu

17.30 Za ++ rodziców Józefa i Johanę Gaida, synów, córki, zięciów, synową i wnuka

Piątek 03.03. Pierwszy piątek miesiąca

7.00 Za + Franciszka Klima, ++ żonę i syna Martina, za ++ Antoniego Klim, żonę, dzieci i za dusze w czyśćcu cierpiące

8.30 Odwiedziny chorych

17.00 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

17.30 Za czcicieli Serca Pana Jezusa

Sobota 04.03. Święto św. Kazimierza

7.00 Za + Krystiana Hońca w 1.szym miesiącu po śmierci

17.30 I.sza niedzielna Eucharystia: Do B. Op. z podz. (…) w intencji rodziny Zaiczek

Niedziela 05.03. Druga Wielkiego Postu

7.30 Za + Urszule Juzek w 1.szą rocznicę śmierci i za + męża Pawła

10.00 Za parafian

14.00 Nabożeństwo Gorzkich Żali

O G Ł O S Z E N I A   P A R A F I A L N E

  • Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i za przygotowanie jego wnętrza w wystroju postnym.
  • Bóg zapłać panom za sprzątnięcie drzewa lipy, za pocięcie go i za wysprzątanie terenu.
  • Bóg zapłać za składkę dla bezdomnych z powodu trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii. Złożyliśmy 2130 zł.
  • Ks. biskup na prośbę przewodniczącego konferencji episkopatu wyznaczył w dniu dzisiejszym drugą kolektę na pomoc dla Ukrainy.
  • W przyszły piątek po Mszy wieczornej odbędzie się katecheza dla młodzieży z bierzmowania razem z ich rodzicami i świadkami bierzmowania.
  • W Annuntiatie w Raciborzu odbędą się wielkopostne dni skupienia: dla kobiet 5 marca; dla mężczyzn 19 marca. Dokładny plan wywieszony jest w gablotce.
  • Do stanu małżeńskiego zamierzają wstąpić: Mariusz Sz. Kopiec z Borucina i Paulina E. Koszany z Raciborza. Jest to trzecia zapowiedź. Kto z wiernych znałby jakieś przeszkody ku zawarciu tego związku proszony jest o zgłoszenie ich w kancelarii parafialnej.
  • Bóg zapłać za uczestnictwo w adoracji Najświętszego Sakramentu przed Środą Popielcową. Zapraszam na wielkopostne nabożeństwa: w piątki na Drogę Krzyżową, a w niedziele na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.