Tygodniowe Ogłoszenia Parafialne
Aktualności,  Ogłoszenia,  Ogłoszenia Parafialne

Ogłoszenia parafialne – od 19.02 – 26.02.2023

P O R Z Ą D E K   N A B O Ż E Ń S T W

Niedziela 19.02. Siódma zwykła

7.30 Za + Stefana Himmel od kolegi 

10.00 Za parafian

14.00 Nabożeństwo niedzielne

Poniedziałek 20.02.

12.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu według programu

17.30 Za + Antona Sichma, ++ żonę i dzieci oraz ++ teściów Józefa Gorus, żonę i dzieci

Wtorek 21.02.

7.00 Za + Elżbietę Wszołek, ++ męża, syna i zięcia 

Adoracja Najświętszego Sakramentu według programu do godz. 16.00.

Środa 22.02. Popielcowa 

7.00 Za + Stefana Himmel w 1.szym miesiącu po odejściu do Pana 

17.30 Za + Jana Szafarczyk w 1.szą rocznicę śmierci i za ++ rodziców i teściów

Czwartek 23.02. Św. Polikarpa 

17.30 Za + Krystiana Hońca od przyjaciół

Piątek 24.02. 

7.00 Za ++ Jadwigę i Józefa Nowak i za ++ dzieci 

17.30 Za ++ rodziców Franciszka i Antonię Hanka, ++ dziadków, rodzeństwo i za dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota 25.02. 

17.30 I.sza niedzielna Eucharystia: Za ++ rodziców Józefa i Anielę Hajduczek, Bernarda i Elżbietę Musioł, ++ dziadków z obu stron i za dusze w czyśćcu

Niedziela 26.02. Pierwsza Wielkiego Postu 

7.30 Za ++ rodziców Jana i Elżbietę Grzesiczek, ++ z rodziny i za dusze w czyśćcu

10.00 Za parafian

14.00 Nabożeństwo Gorzkich Żali

O G Ł O S Z E N I A   P A R A F I A L N E

  • Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i obejścia kościelnego.
  • Jak wszyscy zauważyli, na terenie parafii została ścięta jedna lipa.

Bóg zapłać firmie Wójcik z Wojnowic za ścięcie lipy i za przycięcie drugiej lipy przy kaplicy cmentarnej. Bóg zapłać naszym strażakom za zabezpieczania związane z pracami. Pan burmistrz w wydanym przez siebie pozwoleniu napisał: „Biorąc pod uwagę wysokość drzewa i sfrezowane korzenie z jednej strony, lipa stanowi zagrożenie dla kaplicy, budynku i ogrodzenia plebanii. Jest zagrożeniem dla mienia parafii w Borucinie”. Sponsorem kosztów ścięcia drzewa jest rodzina Piksa, a przycinka drugiego drzewa jest z kosztów parafii i wyniosła 1000 zł.

W zamian z ściętą lipę urzędnicy Gminy proszą o zasadzenie z tyłu stodoły czterech młodych drzewek lip. Dokonamy tego jeszcze w lutym. O ile ktoś z miłośników przyrody chciałby się dołączyć do akcji sadzenia lip na terenie swoich gospodarstw, to proszę dać znać. Odpowiednia ilość drzewek zostanie zakupiona dla wszystkich.

  • Potrzeba drugiego zakrystianina.

Szukamy drugiego zakrystianina, aby odciążyć pana Suchodolskiego od wielokrotnego w niektórych dniach dojeżdżania do kościoła. Pomocnik jest koniecznie potrzebny, bo lat życia przybywają, a w dwójkę łatwiej podzielić się obowiązkami w zakrystii.

  • Do stanu małżeńskiego zamierzają wstąpić: Mariusz Sz. Kopiec z Borucina i Paulina E. Koszany z Raciborza (zapowiedź druga).
  • W tym tygodniu zaczynamy Wielki Post.

W środę popielcową Msze – rano i wieczorem – będą z posypaniem głów popiołem. Wcześniej przygotujemy się do postu przez adorację Najświętszego Sakramentu. Zapraszam na adorację od godziny 12.00 w poniedziałek do godziny 16.00 we wtorek według dołączonego do ogłoszeń planu adoracji. W środę popielcową obowiązuje post ścisły (ilościowy – jeden posiłek dla wiernych od 14 do 60 roku życia) i jakościowy (bez mięsnych potraw dla wszystkich).

  • Dzieci 1.szo-komunijne mają swą katechezę w czwartek o godz. 16.15.
  • Zapraszam w czasie postu na nabożeństwa Drogi Krzyżowej

w piątki o godz. 17.00 i na nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym w niedziele o godz. 14.00.

  • Dzisiejsza druga kolekta u drzwi przy wyjściu z kościoła przeznaczona jest na pomoc w tragicznej sytuacji ludności Turcji i Syrii po trzęsieniu ziemi.
  • Zmarł biskup Wilhelm Kurz, jeden z dwóch biskupów misyjnych pochodzących z diecezji opolskiej. Pochodzący z Luboszyc abp Kurz ponad 40 lat był biskupem w Papui Nowej Gwinei.

Plan Adoracji Najświętszego Sakramentu dla wiernych Borucina przed środą popielcową

Poniedziałek 20 luty 2023 r.

Godz. 12.00: mieszkańcy ul. Grunwaldziej

           13.00: z ul. Krzanowickiej i Polnej

           14.00: ul. Cegielniana i Tylna

           15.00: ul. Jesionowa, Kasztanowa, Klonowa i Krótka

           16.00: DFK (Mniejszość Niemiecka)

           17.00: LSO (Liturgiczna Służba Ołtarza)

           17.30: Msza św.  

Wtorek 21 luty 2023r.

Godz. 7.00 Msza św.

           8.00: mieszkańcy Chabowca

           9.00: z ul. Kopernika (numery nieparzyste do rodziny Fojcik)

          10.00: Kopernika (numery nieparzyste do końca)

          11.00: Kopernika (numery parzyste)

          12.00: Kuchelnicka i Cicha

          13.00: Rostka

          14.00: Bończyka

          15.00: Członkowie Żywego Różańca

          16.00: koniec adoracji z Błogosławieństwem