Tygodniowe Ogłoszenia Parafialne
Aktualności,  Ogłoszenia,  Ogłoszenia Parafialne

Ogłoszenia parafialne – od 05.03 -12.03.2023

P O R Z Ą D E K   N A B O Ż E Ń S T W

Niedziela 05.03. Druga Wielkiego Postu

7.30 Za + Urszulę Juzek w 1.szą rocznicę śmierci i + męża Pawła

10.00 Do B. Op. z podz. (…) z okazji 50-tych urodzin w pewnej intencji 

14.00 Nabożeństwo Gorzkich Żali

Poniedziałek 06.03.

17.30 Za + Leopolda Grzesiczek, ++ żonę, syna, dwie córki, zięciów i za dusze w czyśćcu

Wtorek 07.03.

7.00 Za + Manfreda Lamla, + brata Jana, ++ rodziców Marię i Antoniego, ++ z pokrewieństwa i za dusze w czyśćcu cierpiące

Środa 08.03.

17.30 O wstawiennictwo Matki Boskiej w intencji wszystkich kobiet parafii

Czwartek 09.03. 

7.00 Za + matkę Danutę Jakubit 

17.30 Za ++ rodziców Monikę i Eryka Kubik, + Jana Waniczek, ++ dziadków i za dusze w czyśćcu cierpiące

Piątek 10.03. 

7.00 Za + ojca Ewalda Waniczek, + Emila Cieśla i ++ rodziców

17.00 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

17.30 Za + Bernarda Jureczka, ++ rodziców, siostry i dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota 11.03. 

17.30 I.sza niedzielna Eucharystia: Za + Bronisława Kozub, ++ rodziców Annę i Franciszka i za ++ dziadków

Niedziela 12.03. Trzecia Wielkiego Postu 

7.30 (w języku niemieckim) Za ++ braci Ewalda i Emila, ++ rodziców, dziadków z obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące 

10.00 Za parafian 

14.00 Nabożeństwo Gorzkich Żali

O G Ł O S Z E N I A   P A R A F I A L N E

  • Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i obejścia kościelnego.
  • W czwartek o 16.30 będzie katecheza dla dzieci pierwszo-komunijnych, zaś o 17.30 Msza św. szkolna.
  • Z kolekty na Ukrainę w ostatnią niedzielę zebraliśmy 800 zł.
  • Dzisiaj też jest druga kolekta na Misyjne Dzieła Pomocy Ad Gentes.
  • Zapraszam na nabożeństwa wielkopostne: dzisiaj na Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym, a w piątek na Drogę krzyżową.