diszpasterz
Duszpasterze

Duszpasterze w Parafii pw. Świętego Augustyna

Duszpasterze w Parafii Borucin

W parafii pw. Świętego Augustyna poczynając od roku 1906 pracowało siedmiu proboszczów.

Pierwszym z nich był ks.Dziekan Józef Hlubek, który pracował w parafii 45 lat i posiadał najdłuższy staż. Został mianowany proboszczem 21marca 1906 roku i pełnił tę funkcję do 1951roku. Po nim obowiązki proboszcza przejął ks. Radca Franciszek Kocjan, swoją posługę pełnił przez 27 lat, do 1978 roku. Trzecim proboszczem, na kolejne 26 lat został ks. Wojciech Mężyk. Swoją posługę pełnił w latach 1978 – 2004. Kiedy przeszedł na emeryturę, przez kilka tygodni funkcję proboszcza pełnił ks. Karol Złoty. Jednak, ze względu na zły stan zdrowia został odwołany z pełnienia funkcji, a na jego miejsce został powołany ks. Janusz Iwańczyk, który pełnił tę funkcję w latach 2004 – 2012. Od roku 2012  do 27 sierpnia 2019 roku proboszczem parafii był ks. dr Andrzej Kałuża. Obecnie od 28 sierpnia 2019 roku, księdzem proboszczem Parafii w Borucinie jest ks. dr Ginter Piotr Rychlikowski.

Krótki życiorys poprzedniego ks. proboszcza.

Ks. dr Andrzej Kałuża – urodził się 8 października 1954 roku w Luboszycach k. Opola, jako syn inżyniera budowlanego Alfreda i Teresy z d. Szymała. Starsza jego siostra Maria po wyjściu za mąż wyjechała do Niemiec. Młodsza siostra Anna obrała drogę życia zakonnego w klasztorze boromeuszek w Trzebnicy, przybierając imię zakonne „Agata”. Brat Feliks jest zatrudniony jako organista w rodzinnym kościele w Luboszycach.

Ks.dr Andrzej Kałuża, po ukończeniu Szkoły Podstawowej i II Liceum Ogólnokształcącego w Opolu wstąpił w 1993 r. do Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu. Po święceniach kapłańskich pracował kolejno jako wikariusz w parafiach: św. Józefa w Zabrzu, św. Piotra i Pawła w Grzędzinie oraz św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich.

Jako proboszcz pełnił posługę w parafii św. Mikołaja w Grabinie k. Niemodlina (7 lat), w parafii Wniebowzięcia N.M.P. w Krapkowicach – Otmęcie (15 lat), w parafii p.w. św. Błażeja w Januszkowicach (4 lata).

Pełnił również przez dwie kadencje funkcję wice-dziekana dekanatu krapkowickiego. W Otmęcie jego staraniem powstała nowa świątynia p.w. Ducha św. i erygowana została w roku 1999 przez ks. biskupa Alfonsa Nossola na osiedlach nowa parafia. Po kilku latach powstała również nowa plebania obok starego kościoła. W latach 2008 pełnił posługę duszpasterską w parafii św. Błażeja w Januszkowicach koło Zdzieszowic.

W latach od 2012, do 27 sierpnia 2019, pełnił funkcję proboszcza w parafii św. Augustyna w Borucinie.

Krótki życiorys obecnego ks. proboszcza.

Ks. dr Ginter Piotr Rychlikowski urodził się 26 października 1958 roku. Pochodzi z Dańca koło Ozimka. Jest trzecim z siedmiorga dzieci Mariana i Elżbiety. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego w Opolu, rozpoczął naukę w seminarium diecezjalnym w Nysie. Święcenia kapłańskie otrzymał 15 maja 1983 roku, z rąk ks. biskupa Alfonsa Nossola.

Przez trzy lata był wikarym w Zabrzu – oś. Helenka. Następnie na własną prośbę został skierowany na kurs językowo-misyjny do Warszawy. Po ukończonym kursie udał się na swoją pierwszą misję do Peru, gdzie służył przez siedem lat. Przez kolejne seidem lat, był proboszczem na misjach w Boliwii, a przez następne dwa, w Puerto Rico (USA).

Chcąc nauczyć się języka niemieckiego przeniósł się do Niemiec, gdzie przez kilkanaście lat pracował na Bawarii. Najdłużej, bo aż osiem lat pracował w Marienfried koło Ulm. Powracając do rodzinnej diecezji, przez dziewięć miesięcy był rezydentem w Kluczborku. Będąc w Niemczech zaczął pisać pracę doktorską, którą ukończył będąc przez rok na Gran Canarii (Hiszpania). Ostatecznie obronił doktorat na Uniwersytecie Opolskim w lipcu 2019 roku, na temat katechezy rodzinnej.

Od 28 sierpnia 2019 roku, w odpowiedzi na propozycję biskupa Andrzeja Czaja, pełni funkcję proboszcza w Parafii św. Augustyna w Borucinie.

 

Wikariusze

W parafii nigdy nie pracowali wikarzy, za małym wyjątkiem, kiedy w okresie od października 1943 roku do marca 1945roku, w pracy duszpasterskiej ks. J. Hlubkowi pomagał franciszkanin, ojciec Leo Wojzyk, a jego zaangażowanie w życie parafii na długo utkwiło w pamięci mieszkańców.

 

Dokładniejsze losy poszczególnych duszpasterzy są opisane w książce Kornelii Lach„100 lat Parafii Borucin”