gazetka parafialna
Aktualności,  Gazetka parafialna,  Ogłoszenia

„Wypłyń na głębię”- 3/2021

DUSZPASTERSTWO: Nawrócenie

Jezus w swoim życiu głosił nawrócenie. Głosił to ludziom, którzy jeszcze nie podjęli radykalnej decyzji o wstąpieniu do Królestwa. Następnie apostołowie poświęcili się mówieniu o nawróceniu i głoszeniu go ludziom. W swoim nauczaniu Kościół dostrzegł potrzebę drugiego nawrócenia.

Ewangelia rozumie nawrócenie jako radosne wieści przyniesione przez Jezusa, że Królestwo Boże przybliżyło się do ludzi. Jezus zaczyna swe nauczanie słowami: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże, jest w zasięgu ręki: Nawracajcie się i uwierz w Ewangelię” (Mc 1,15).

W porównaniu z nawróceniem Starego Testamentu i nawróceniem głoszonym przez Jana Chrzciciela, nawrócenia głoszonej przez Jezusa wskazuje na absolutną nowość. Ta nowość polega na połączeniu nawracania się a wierą w Ewangelię. Oznacza to, że nawrócenie musi prowadzić do wiary; a nawet więcej: to nawrócenie samo w sobie polega na wierze, na przyjęciu Ewangelii.

Przyjąć Ewangelię Jezusa, znaczy zmienić zachowanie. Już Jan Chrzciciel wołał: „Przygotujcie drogę Panu i wyprostujcie ścieżki”, aby Pan mógł przyjść do was (por Mt 3,3); innymi słowy: nawrócenie oznacza przyspieszenie zbawienia; ma ono znaczenie ascetyczne i moralne. Nawrócenie wcześniej polegało na wiernym przestrzeganiu prawa. Było wysiłkiem tych którzy przynajmniej w umyśle, w zamiarze chcieli być innymi, czyli nawrócenie własnymi siłami.

Teraz, przez nauczanie Jezusa i Jego śmierć ten związek jest odwrotny; słowa nawrócenie i zbawienie zostały przestawione: na miejsce nawrócenie przyszło zbawienie. Najpierw zbawienie, a potem nawrócenie. Stawanie się lepszym oznacza wierzyć w dobrą nowinę („ewangelię”), w to, że zbawienie jest oferowane człowiekowi jako darmowy dar od Boga; oznacza to, objąć Królestwo, które przybliżyło się i pozbyć się wszystkiego w zamian za zdobycie go. Dlatego nawracanie się, życie według nauczania Jezusa, oznacza „podejmowanie decyzji”, podejmowanie jej teraz. Podejmowanie decyzji od której wszystko ma zależeć. Jezus zaprasza cię, abyś próbował ponownie zaufać nie sobie, ale Duchowi Świętemu. Z Nim to osiągniesz. Rozpocznij wyścig i nie zatrzymuj się, aby znaleźć się w ramionach Ojca, który na Ciebie czeka.

PORZĄDEK  NABOŻEŃSTW

Niedziela II Wielkiego Postu  28.02.

7.30  Za + Dariusza Śmiały od koleżanek Asi i Iwony

10.00  Za parafian

14.00  Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

Poniedziałek  01.03.

17.30  (intencja wolna)

Wtorek  02.03.

7.00  Za + Franciszkę Sichma, + męża, ++ dzieci i dusze w czyśćcu

Środa  03.03.

17.30  Za + Wiktorię Jureczka, za ++ rodziców i rodzeństwo

Czwartek  04.03.  Święto Św. Kazimierza, Królewicza

7.00  Za ++ Jana i Annę Kusy, ++ rodziców i rodzeństwo

16.45  Godzina Święta i okazja do spowiedzi

17.30  Za + ks. Juliusza Olejak

Piątek  05.03.  Pierwszy piątek miesiąca

7.00  Msza św.

17.00  Nabożeństwo Drogi Krzyżowej 

17.30  Za + Jana Lamla w 1. rocznicę śmierci

Sobota  06.03.  Pierwsza sobota miesiąca

7.00  Msza św.

17.30  I Niedzielna Eucharystia:  Za ++ dziadków Marię i Pawła Kusy i za ++ dzieci

Niedziela III Wielkiego Pastu  07.03.

7.30  Za + Franciszka Klima, + żonę i rodziców; za + Ryszarda Obruśnik, + żonę i rodziców; za ++ księży Fr. Kocjan, W. Mężyka, Józefa i Herberte Hlubek i Jerzego Waniczek 

10.00 Za parafian

14.00  Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

Poniedziałek  08.03.

17.30  W intencji wszystkich kobiet naszej parafii

Wtorek  09.03.

7.00  Za ++ dziadków Stanisława i Marię Sukiennik i za wszystkich ++ z pokrewieństwa

Środa  10.03.

17.30  Za ++ Leopolda i Rosalię Grzesiczek, ++ syna, dwie córki, zięcia i dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek  11.03.

7.00  Za + żonę Bernadetę Holubek, za ++ syna Sebastiana i córkę Gabrielę

17.30  Za ++ rodziców Elżbietę i Czesława Paprocki, ++ rodzeństwo oraz ++ Helenę Jaskolka, jej męża i córkę, jak i za dusze w czyśćcu

Piątek  12.03.

17.00 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

17.30  Do B. Op. z podz. (…) o zdrowie i błogosławieństwo Łucji Hońca z okazji 60 rocznicy urodzin i o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

Sobota  13.03.

17.30  I Niedzielna Eucharystia: Do B. Op. z podz. (…) o zdrowie i błogosławieństwo w intencji Gertrudy (70) i całej rodziny

Niedziela IV Wielkiego Postu  14.03.

7.30  (w j. niemieckim)  Za ++ rodziców Wiktorię i Augustyna Kretek i ++ dziadków z obu stron

10.00  Za parafian

14.00  Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

Poniedziałek  15.03.

17.30  Za + Gerarda Grzesiczek, ++ rodziców, dziadków, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące

Wtorek  16.03.

7.00  Do B. Op. z podz. (…) o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie Polak

Środa  17.03.

17.30  Za ++ rodziców Urszulę i Józefa Sichma, ich ++ rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek  18.03.

17.30  (intencja wolna)

Piątek  19.03.  Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP

7.00  Do św. Józefa w intencji wszystkich ojców, tak żyjących jak i zmarłych

17.00 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

17.30  Za + Bronisława Kozub w 3 rocznicę śmierci, za ++ rodziców Annę i Franciszka Kozub

Sobota  20.03.

17.30  I Niedzielna Eucharystia: Za + ojca Józefa Kostka

Niedziela V Wielkiego Postu  21.03.

7.30  Za + ks. Wojciecha Mężyk w 8 rocznicę śmierci i za + siostrę Joannę

10.00  Do Anioła Stróża za roczne dziecko o błogosławieństwo Boże i zdrowie za roczne dziecko Olgę Kreis

14.00  Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

Poniedziałek  22.03.

17.30  Za ++ rodziców Marię i Karola Kretek, + szwagra Alfreda i za ++ kapłanów

Wtorek  23.03.

7.00  (intencja wolna)

Środa  24.03.

17.30  Za ++ rodziców Łucję i Józefa Kuczera, + brata i dziadków

Czwartek  25.03.  Uroczystość Zwiastowanie Pańskie

7.00  Za ++ rodziców Jadwigę i Franciszka Walek, ++ dzieci i za ++ krewnych

17.00  Parafialne rekolekcje wielkopostne

17.30  Msza szkolna z nauką dla dzieci. Za ++ teściów Jadwigę i Franciszka Obruśnik, ++ córki, syna i wnuczki

Piątek  26.03.

8.00  Msza stanowa dla kobiet. (intencja wolna)

17.00 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

17.30  Msza św. dla młodzieży. Za ++ rodziców Józefa i Wiktorię Grzesiczek, ++ dzieci, za ++ dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota  27.03.

9.00  Msza z chorymi (intencja wolna)

17.30  I Niedzielna Eucharystia: Do Miłosierdzia Bożego od wdów za ich ++ mężów

Niedziela Męki Pańskiej  28.03.

7.30  Za + ojca Waltra Lasek, ++ rodziców i dusze w czyśćcu

10.00  Za parafian

14.00  Nabożeństwo

Poniedziałek  29.03.

18.00  (intencja wolna)

Wtorek  30.03.

7.00  (intencja wolna)

Środa  31.03.

18.00  (intencja wolna)

OGŁOSZENIA  PARAFIALNE

•    Program wielu okoliczności duszpasterskich, które przychodzi nam realizować w tym roku: Roku Świętego Józefa, Roku Jakubowego, Roku Rodziny «Amoris laetitia», 100-lecia poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Jezusowemu oraz Roku Eucharystii «Zjednoczeni na Świętej Wieczerzy». Dlatego wprowadzamy w parafii odmawianie po Mszach św. różnych modlitw wstawienniczych.

•    Na pewno ostatnio trochę zaskoczyła niektórych wiernych kolekta w Środę Popielcową, jako że nigdy wcześniej jej nie było. Myślę nad uruchomieniem programu kolekt na Mszach we wszystkie święta liturgiczne. Moim zamiarem jest stworzenie puli dla uruchomienia różnych projektów Caritas dla potrzebujących naszej parafii.

•    Tegoroczne rekolekcje wielkopostne zaplanowane są od dnia 25.03. wieczorem do 28.03 po południu.       

•    Zachęcam do uczestnictwa w nabożeństwach wielkopostnych: w niedziele o 14.00 w Gorzkich Żalach z kazaniem pasyjnym, a w piątek o 17.00 w Drodze Krzyżowej.

•     Przypominam młodzieży, że jako ochrzczeni należą do wspólnoty Kościoła. Nikt nie zabronił im brać udział w nabożeństwach. Powiem więcej, szczególnie jako przygotowujący się do przyjęcia sakramentu bierzmowania powinni dać świadectwo praktyk religijnych. Nie ma kościoła – ani nawet żadnej sekty religijnej – w której by zwolniono kogoś z wypełniania trzeciego przykazania Bożego. Uczestniczenie w niedzielnej Mszy św. jest podstawowym znakiem naszej wiary i odpowiedzialności za parafię. 

•     Niedawno papież ogłosił obecny rok jako Rok św. Józefa. Na stoliku z prasą można nabyć książkę „Wszystko o św. Józefie”. Zachęcam do czytania prasy katolickiej.