gazetka parafialna
Aktualności,  Gazetka parafialna,  Ogłoszenia

„Wypłyń na głębie”- 10/2021

WYBORY  DO  PARAFIALNEJ  RADY  DUSZPASTERSKIEJ

Parafialna Rada Duszpasterska (PRD) jest, zgodnie ze swoją nazwą, kolegialnym ciałem doradczym, służącym proboszczowi parafii do właściwego prowadzenia duszpasterstwa parafialnego.

Cel i funkcjonowanie PRD realizowany jest przede wszystkim przez: – kreowanie nowych inicjatyw duszpasterskich, wspieranie i korygowanie już istniejących oraz usuwanie tych, które zostaną uznane za zbędne, w dziedzinie życia liturgicznego, apostolstwa, dzieł pobożności i miłosierdzia; – budowanie wśród parafian zaufania do Kościoła i tworzenie dobrego klimatu dla podejmowanych inicjatyw duszpasterskich; – wspieranie działalności charytatywnej parafii;

Kadencja PRD trwa zasadniczo 5 lat. Może być ona przedłużona bądź skrócona w sytuacjach określonych w prawie partykularnym. Obrady PRD prowadzi proboszcz parafii, który z urzędu jest jej przewodniczącym.

W skład PRD, poza proboszczem, wchodzą: – z nominacji proboszcza – parafianie wszystkich stanów dobrani wg kryterium zaangażowania w funkcjonowanie parafii oraz kompetencji; winni oni stanowić nie więcej niż 1/3 składu PRD; – z wyboru parafian – ci, którzy otrzymali największą liczbę głosów w przeprowadzonych wyborach; winni oni stanowić ok. 2/3 składu PRD.

Liczba członków PRD jest określona i wynosi dla naszej parafii do 10 członków, plus proboszcz.

Członkowie PRD mogą tworzyć za zgodą proboszcza bądź na jego wniosek sekcje odpowiedzialne za poszczególne odcinki życia parafialnego, np. katechetyczną, charytatywną czy liturgiczną.

Członkowie PRD w głosowaniu wybierają spośród swojego grona jedną osobę, która wejdzie w skład Parafialnej Rady Ekonomicznej jako przedstawiciel PRD.

Z każdego posiedzenia PRD sporządza się protokół, przechowywany w archiwum parafii. Istnieje możliwość wybrania spośród członków PRD jej sekretarza, który będzie protokolantem z urzędu.

Członkowie PRD powinni stale troszczyć się o pogłębienie swojej formacji zgodnie z nauką Kościoła. Mogą to czynić przez uczestnictwo w ogólnodiecezjalnych spotkaniach formacyjnych. Odpowiedzialnym za formację członków PRD jest na pierwszym miejscu proboszcz.

Kształtowanie się PRD ma charakter dwuetapowy. Pierwszy etap formowania się PRD polega na zgłoszeniu kandydatów. Zgłaszającym może być każdy pełnoletni katolik. Kandydat zaś musi być zameldowany na terenie parafii, być pełnoletnim, autentycznie religijny, zaangażowany w życie parafii, cieszący się w niej dobrą opinią i nie znajdujący się w sytuacji nieregularnej. Dotychczasowi członkowie PRD mogą być wybrani ponownie na drugą i trzecią kadencję.

Do niedzieli 7 listopada każdy parafianin może składać anonimowo na karteczce trzech kandydatów pisząc ich nazwisko, imię i ulicę zamieszkania. Trzeci z kandydatów będzie uwzględniany do rady ekonomicznej utworzonej w późniejszym terminie.

Drugi etap kształtowania PRD zacznie się od 14 listopada. Każdy z obecnych w kościele otrzyma kartkę z pieczątką parafialną na której będą nazwiska i imiona 14 osób, których nazwiska najczęściej pojawiały się na kartkach z pierwszego etapu głosowania. Należy postawić krzyżyk bądź inny wyznacznik wyboru najwyżej przy trzech kandydatach z przedstawionej listy osób, których kandydatury zostały zatwierdzone.

W dniach 20 i 21 listopada na każdej z Mszy w czasie kolekty kartki te proszę wrzucić do koszyczka na przygotowanie darów ofiarnych. Kartki te, jak i pojawiające się na nich nazwiska osób będą policzone. Liczenie będzie komisyjnie i nastąpi 21 listopada po nabożeństwie. Siedem z 14 osób wejdą do PRD. Trzy dalsze osoby wyznaczy proboszcz. Wynika wyborów ogłoszone będą dnia 28 listopada.

Po zakończeniu procedury formowania się PRD jej członkowie w obecności wspólnoty parafialnej po nabożeństwie niedzielnym dnia 5 grudnia na ręce proboszcza złożą przyrzeczenie wiernego wypełniania swojej posługi.

W czasie tej ceremonii nowej radzie parafialnej zostaną przedstawieni trzej kandydaci Ekonomicznej Rady Parafialnej, którzy na najbliższym spotkaniu PRD muszą być zatwierdzeni przez głosowanie.

PORZĄDEK  NABOŻEŃSTW

Niedziela XXXII zwykła 07.11.

7.30 Za ++ Hildegardę i Alojzego Slany, + syna Reinholda i dusze w czyśćcu

10.00 Za poległych i zaginionych na 1 i 2 wojnie światowej

14.00 Nabożeństwo różańcowe

Poniedziałek 08.11.

17.00 Ostatnie Nabożeństwo różańcowe za zalecane dusze zmarłych

17.30 Za ++ Leopolda i i Marię Hajduczek, 2 synów, 2 córki, krewnych i za dusze w czyśćcu

Wtorek 09.11. Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki na Lateranie

7.00 Do B. Op. z podz. (…) w intencji rodziny Śmiały

Środa 10.11. Św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

17.30 Za + Marcina Hajduczek, ++ dziadków z obu stron i za dusze w czyśćcu

Czwartek 11.11. Świętego Marcina z Tours, biskupa

7.00 Do B. Op. z podz. (…) i do Matki Bożej o opiekę i zdrowie w rodzinie Kuc

17.30 Za ++ rodziców Elżbietę i Józefa Newrzela, ++ dziadków, Marię i Franciszka Newrzela, Emilię i Pawła Kaszny

Piątek 12.11. Św. Jozafata, biskupa i męczennika

7.00 Za ++ Jana i Annę Kusy, ++ rodziców i dusze w czyśćcu

17.30 Do B. Op. z podz. (…) w pewnej intencji, za żyjących i zmarłych z rodziny

Sobota 13.11. Pierwszych męczenników polskich

17.30 I niedzielna Eucharystia: Za ++ Franciszka i Jadwigę Grzesiczek, + Gerarda, ++ z pokrewieństwa, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu

Niedziela XXXIII zwykła 14.11.

7.30 (w j. niemieckim) Za ++ rodziców Alojzego i Marię Janosz, synów, córki, synowe i zięciów

10.00 Za parafian

14.00 Nabożeństwo niedzielne

Poniedziałek 15.11. Św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła

17.30 Do B. Op. z podz. (…) w pewnej intencji

Wtorek 16.11. Święto rocznicy poświęcenia katedry w Opolu

7.00 Za + Jakuba Klima, żonę i rodziców, ++ z rodzin Klima i Kuczera i za dusze w czyśćcu

Środa 17.11. Św. Elżbiety, zakonnicy

17.30 Za + Grażynę Kopiec

Czwartek 18.11. Św. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy

17.30 Za + Kamila Kwaśniak

Piątek 19.11.

17.30 Za + Grażynę Kopiec

Sobota 20.11. Św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera

7.00 Za + Karola Sławik, + matkę i za żyjących z rodziny Sławik

17.30 I niedzielna Eucharystia: Do B. Op. i Matki Najświętszej z podz. (…) w rocznicę ślubu w rodzinie Grzesiczek

Niedziela 21.11. Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

7.30 Za ++ rodziców Jana i Elżbietę Grzesiczek, ++ Kazimierę i Józefa Walaszek, ++ dziadków i za dusze w czyśćcu cierpiące

10.00 Do B. Op. z podz. (…) z okazji 95 urodzin Elżbiety i za + męża

Czwartek 25.11. Św. Katarzyny, dziewicy i męczennicy

17.30 Za + matkę Marię, ++ ojca Pawła i brata Leona, ++ rodziców z obydwu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące

Piątek 26.11.

7.00 Za ++ Henryka Gorzalnik, rodziców i braci

17.30 Za ++ rodziców Pawła i Jadwigę Kuczera i za dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota 27.11.

17.30 I niedzielna Eucharystia: Za ++ Józefa i Joannę Gajda, dwóch synów, synową, dwóch zięciów i wnuka, jak i za dusze w czyśćcu cierpiące

Niedziela 28.11. Pierwsza Adwentu

7.30 Za zmarłych z rocznika 1948: Klarę Kletzka (zd. Fus), Emila Handzlik, ks. Jerzego Waniczek, Leona Waniczek i Jerzego Nowak od kolegów i koleżanek z rocznika

10.00 Za parafian

14.00 Nabożeństwo Adwentowe

Poniedziałek 29.11.

17.30 Za ++ rodziców Agnieszkę i Józefa Klima, dziadków i z rodzin Klemens i Klima

Wtorek 30.11. Święto św. Andrzeja, apostoła

7.00 Za + Kamila Kwaśniak

Środa 01.12.

17.30 Za + Edmunda Szafarczyk, ++ z rodzin Szafarczyk i Gajda

Czwartek 02.12.

17.00 Godzina Święta

17.30 Za ++ dziadków Elżbietę i Józefa Newrzela i za dusze w czyśćcu cierpiące

Piątek 03.12. Św. Franciszka Ksawerego, prezbitera; pierwszy piątek miesiąca

7.00 Za ++ Elfrydę i Pawła Slany, ++ krewnych i znajomych, ++ kapłanów i za dusze w czyśćcu cierpiące

17.30 Za ++ Pawła Buchcik, dwie żony i za dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota 04.12. Św. Barbary, pierwsza sobota miesiąca

7.00 Za + męża Oswalda, + syna Damiana, ++ z rodzin Machura i Hubala, jak i za dusze w czyśćcu cierpiące

17.30 I niedzielna Eucharystia: Za + Gabrielę Mrazek w 1 rocznicę śmierci, za ++ matkę i brata i ++ z rodziny

Niedziela 05.12. Druga Adwentu

7.30. Za + siostrę Łucję Kostka, ++ rodziców i rodzeństwo

10.00 Za parafian

14.00 Nabożeństwo Adwentowe

OGŁOSZENIA  PARAFIALNE

  • Papieska intencja misyjna na listopad: Aby cierpiący na depresję lub wypalenie otrzymali pomoc i dostrzegli światło, które przywróci im chęć do życia.
  • Został przełożony termin wykonania podstawy schodów zewnętrznych kościoła na koniec lutego.
  • Wszystkie dzieci w wieku szkolnym, szczególnie dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej proszę, aby na nabożeństwach (Mszach św.) w kościele siadały w pierwszych ławkach.
  • W pierwszej części obecnego numeru Gazetki parafialnej przedstawiony jest plan wyborów do rady parafialnej duszpasterskiej. Do niedzieli 07.11. proszę zgłosić kandydatów. W niedzielę 14.11. można będzie odebrać listę kandydatów do głosowania, a na niedzielę 21.11. proszę przynieść kartkę z głosami na od jednego do trzech kandydatów.
  • Od wieczora dnia 27 listopada zaczyna się w tym roku adwent. Zapraszam wszystkich, szczególnie dzieci na Msze roratnie. Roraty odbywać się będą codziennie na Mszach wieczornych, a we wtorki na Mszy porannej.