Tygodniowe Ogłoszenia Parafialne
Aktualności,  Ogłoszenia,  Ogłoszenia Parafialne

Ogłoszenia parafialne od 27.11 do 04.12.2022

P O R Z Ą D E K   N A B O Ż E Ń S T W

Niedziela 27.11. Pierwsza Adwentu

7.30 Za + Henryka Gorzalnik, ++ rodziców i braci

10.00 Do B. Op. z podz. (…) z okazji 96 urodzin Elżbiety Gajda

14.00 Nabożeństwo Adwentowe

Poniedziałek 28.11.

17.30 Do B. Op. z podz. (…) w intencji Władysławy Jarmolinskiej z okazji 70 urodzin i za całą rodzinę

Wtorek 29.11.

7.00 Za ++ Pawła i Jadwigę Kuczera i za ++ z pokrewieństwa

Środa 30.11. Święto św. Andrzeja – Apostoła

17.30 Za ++ rodziców Agnieszkę i Józefa Klima, ++ z rodzin Klemens, Klima i za dusze w czyśćcu

Czwartek 01.12.

17.30 Do B. Op. z podz. (…) prosząc o dalsze łaski i o zdrowie w rodzinie w pewnej intencji

Piątek 02.12. Pierwszy piątek miesiąca

7.00 Za + ks. Gintera Kurowskiego

8.30 Odwiedziny chorych

17.30 Za + Leokadię Holubek i + męża

Sobota 03.12. Św. Franciszka Ksawerego – Prezbitera

7.00 Za + ojca Antoniego o dar życia wiecznego

15.30 W intencji żyjących i zmarłych strażaków

17.30 Za + Pawła Buchcik, dwie żony i dusze w czyśćcu cierpiące

Niedziela 04.12. Druga Adwentu

7.30 Za ++ rodziców Annę i Gotfryda Bartosz i za + ojca Jana Hajduczek

10.00 Za wstawiennictwem św. Barbary za górników naszej parafii – żyjących, jak i zmarłych

14.00 Nabożeństwo Adwentowe

O G Ł O S Z E N I A   P A R A F I A L N E

  • Bóg zapłać wyznaczonym rodzinom za sprzątanie kościoła i obejścia kościelnego. Bóg zapłać za przygotowanie wystroju adwentowego.
  • Dzisiejszą niedzielą zaczynamy nowy Rok Liturgiczny. Ewangelie tego roku będą czytane prawie zawsze według św. Mateusza. Zaczynamy więc rok A. Zaś czytania według cyklu pierwszego, bo wchodzimy w rok nieparzysty (2023).
  • Adwent ma podwójny charakter. Jest okresem przygotowawczym do uroczystości Narodzenia Pańskiego, ale jest też okresem pobożnego i radosnego oczekiwania na powtórne przyjście Pana. Ma on dwie części; pierwsza do 16 grudnia – na temat ostatecznego przyjścia Chrystusa; druga od 17 do 24 grudnia – jest bezpośrednim przygotowaniem do Bożego Narodzenia.
  • Na Boże Narodzenie będziemy przygotowywać się przez Roraty, które mają charakter maryjny. Msze roratnie będą od poniedziałku do piątku wieczorem, a we wtorki rano. Zapraszam wszystkich, szczególnie dzieci.
  • Zapraszam na dzisiejsze Nabożeństwo Adwentowe z błogosławieństwem wieńców, świec i lamp adwentowych.
  • W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca; zapraszam na Msze św. Proszę zgłaszać nowych chorych do odwiedzin.
  • W piątek po wieczornej Mszy św. zapraszam Rady Parafialne na ostatnie tegoroczne spotkanie.
  • Od pani konserwator zabytków z Katowic przyszło zezwolenie na restaurację czterech zabytków, szczególnie chodzi nam o restaurację chrzcielnicy i ołtarza głównego. Zabytkowa pokrywa chrzcielnicy została już zabrana do konserwacji. Ma być gotowa przed świętami Paschy.
  • Papieska Intencja Modlitewna na grudzień: Aby dzieci, które cierpią i żyją na ulicy, ofiary wojny, sieroty – miały dostęp do edukacji i mogły na nowo zaznać uczucia ze strony rodziny.