Tygodniowe Ogłoszenia Parafialne
Aktualności,  Ogłoszenia,  Ogłoszenia Parafialne

Ogłoszenia parafialne – od 08 do 15 stycznia 2023

P O R Z Ą D E K   N A B O Ż E Ń S T W

Niedziela 08.01. Chrztu Pańskiego

7.30 (w języku niemieckim) Za ++ rodziców Józefa i Łucję Kostka i za dusze w czyśćcu                                                                                                           

10.00 Za parafian                                                                                             

14.00 Kolęda – ul. Kopernika (do rodziny W. Fojcik)

Poniedziałek 09.01.

7.00 Za + Ryszarda Polak od przyjaciół                                                          

15.00 Kolęda – ul. Kopernika (do rodz. Główczak)

Wtorek 10.01.

7.00 Za ++ rodziców Annę i Wernera Koza                                                    

15.00 Kolęda – ul. Kopernika (do końca)

Środa 11.01.

7.00 Za ++ rodziców Franciszkę i Józefa Machura, ++ braci, szwagrów, + męża Alfonsa i córkę Brygidę 15.00 Kolęda – ul. Kuchelnicka

Czwartek 12.01.

7.00 Za ++ Gerarda i Martę Śmiały, ++ z pokrewieństwa i za dusze w czyśćcu

15.00 Kolęda – ul. Rostka (do B. Grzesiczek)

Piątek 13.01. Św. Hilarego – Biskupa i Doktora Kościoła

7.00 Do B. Op. z podz. (…) w intencji Łucji Flakus w 75 rocznicę urodzin     

15.00 Kolęda – ul. Rostka (do końca)

Sobota 14.01.

17.30 I.sza niedzielna Eucharystia: Za ++ rodziców Magdalenę i Wilibalda Kudela, ++ dziadków i za dusze w czyśćcu

Niedziela 15.01. Druga Zwykła

7.30 Za ++ rodziców Pawła i Marię Zwierzyna, trzech synów, dwie synowe i + ojca Zygfryda                                                                                                  

10.00 Za parafian                                                                                             

14.00 Kolęda – ul. Bończyka (do rodz. G. Szafarczyk)

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E

  • Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i obejścia kościelnego.
  • Bóg zapłać Panu Kucowi Stanisławowi za podarowanie paczki drewna na opał dla kościoła, zaś panu Buchcikowi i panu Czogała z synem za pocięcie go. Nasz palacz jest na chorobowym, dlatego są trudności z opalaniem kościoła. Na szczęście temperatury w ostatnim czasie są umiarkowane.
  • Msze św. w przyszłym tygodniu tylko rano ze względu na trwającą kolędę. Do kolędowania zostały ul. Kopernika, Kuchelnicka, Rostka i Bończyka.
  • W zaczynającym się 2023 roku główne święta liturgiczne przypadają na:

Środa Popielcowa – 22 lutego;

Zmartwychwstanie Pańskie – 9 kwietnia;

Zesłanie Ducha Świętego – 28 maja;

Boże Ciała – 8 czerwca.